LOKAAL maakt alle ruwe data G1000 Rotterdam openbaar

Liesbeth Levy (directeur LOKAAL): “Zo worden de uitkomsten van deze burgertop ook echt van alle Rotterdammers”

Beeld: Sander van Wettum

LOKAAL heeft besloten om alle op de G1000 Rotterdam opgehaalde data, voor eenieder die hierin geïnteresseerd is, toegankelijk te maken. Hiermee worden de uitkomsten van de G1000 Rotterdam, de grote burgertop die op 1 juli jl. plaatsvond, ook echt van alle Rotterdammers. Liesbeth Levy (directeur LOKAAL): “Het eigenaarschap van de uitkomsten ligt bij de Rotterdammers zelf.”

Data G1000 Rotterdam toegankelijk voor alle Rotterdammers
Op 1 juli 2017 kwamen duizend stadsbewoners samen om elkaar op uitnodiging van burgemeester Aboutaleb te bevragen over de dilemma’s rondom het samenleven in de grote stad. Tijdens deze burgertop bogen de Rotterdammers zich over de verbindende kernvraag: Hoe bewaren we de vrede in de stad? De deelnemers konden een keuze maken tussen vijf gespreksthema’s (domeinen), te weten: Samenleven in de wijk, Onderwijs en opvoeding, Social media, Identiteit en Radicalisering.

“De overweldigende animo voor deze burgertop en het enthousiasme en de bereidheid van de deelnemers om zich gedurende een dag te buigen over de grote vragen van de stad, zegt veel over de betrokkenheid van Rotterdammers. Van alle deelnemers aan de Rotterdamse G1000 zei 91% dat zij opnieuw deel zouden nemen,” zegt Levy. “Dat deze betrokkenheid duurzaam vorm krijgt en de uitkomsten van de G1000 worden opgepakt – door de politiek, maatschappelijke organisaties en instellingen en door de inwoners van Rotterdam zelf – is de opgave die voor ons ligt. De uitkomsten van de G1000 zijn namelijk verre van vrijblijvend; het gaat over de fundamentele vragen over samenleven in de stad gekoppeld aan waardegeladen oplossingen. Het eigenaarschap van de uitkomsten ligt bij de Rotterdammers zelf. In een democratie gaat immers het niet alleen om kiezers en verkozenen, minstens belangrijk is het om het open debat tussen burgers over de toekomstige inrichting van de samenleving te blijven voeren.”

Levy: “LOKAAL draagt hieraan graag bij. Vandaar dat LOKAAL heeft besloten om alle op de G1000 opgehaalde data, voor eenieder die hierin geïnteresseerd is toegankelijk te maken. U kunt op de website van LOKAAL nu niet alleen de publicatie ‘De staat van Rotterdam’ downloaden, waarin u werkelijk alles vindt over de G1000 Rotterdam – van aanpak en aanleiding tot opgaven en uitkomsten – maar ook de beginvragen waarmee de G1000 deelnemers ’s ochtends binnenkwamen, de fundamentele vragen waarmee de groepen uiteindelijk aan de slag zijn gegaan en de mogelijke oplossingen die de deelnemers op deze vragen formuleerden.”

Met behulp van de speciale leeswijzer is te zien op welke manier, door het volgen van welke stappen, de G1000 deelnemers gekomen zijn van beginvraag tot mogelijke oplossingen.

Leeswijzer & Data G1000 (per thema/domein)

Leeswijzer
Data G1000: Radicalisering
Data G1000: Sociale Media
Data G1000: Identiteit
Data G1000: Samenleven in de wijk
Data G1000: Onderwijs en opvoeding

Het Socratische Lijsttrekkersdebat: Donderdag 15 februari
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert LOKAAL hierop voortbordurend een Socratisch debat voor de Rotterdamse lijsttrekkers. Hiermee onderzoeken we de onderliggende waarden achter de partijprogramma’s. De waarden die minder goed in geld zijn uit te drukken, maar die wel de motor vormen achter de politieke programma’s voor de stad, maken we tot inzet van het debat. De uitkomsten van de G1000 vormen hiervoor belangrijke input. Presentatie: Lex Bohlmeijer.

Aanmelden voor dit debat is alleen mogelijk via deze link.

Door

Tags: Data, G1000, G1000 Rotterdam & TU Delft