Privacyverklaring

Stichting LOKAAL legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mail adres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hetgeen waarvoor u zich heeft aangemeld (bijvoorbeeld een herinnering aan een debat waarvoor u zich heeft aangemeld).

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze Stichting uitvoeren en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze Stichting betreffen, zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrieven. Ook kunt u te allen tijde verzoeken om verwijdering uit onze spreadsheets. Stuur daarvoor een e-mail aan info@lokaal.org. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u hier doorgeven.

Stichting LOKAAL Rotterdam, 25 mei 2018

Privacyverklaring Stichting LOKAAL