LOKAAL richt LOKAAL Academie op

LOKAAL Academie voor deliberatieve democratie van start

De LOKAAL Academie spitst zich toe op alles dat te maken heeft met deliberatieve democratie. Het is een middel om de deliberatieve democratie te versterken en te leren terwijl dit gebeurt. Niet als alternatief voor directe of representatieve democratie maar als een belangrijke aanvulling daarop.

In de LOKAAL Academie voor deliberatieve democratie staat de (Socratische) dialoog tussen burgers en bestuurders en burgers onderling centraal. Deliberatieve democratie is een vorm van democratie waarbij collectieve beraadslaging centraal staat en waarin deelnemers aan de hand van informatie en argumentatie concrete, rationele oplossingen formuleren voor maatschappelijke uitdagingen. Oplossingen waarmee ze het conflict niet uit de weg gaan, maar leefbaar maken. Om te vermijden dat enkele mondige deelnemers het groepsproces kapen, wordt doorgaans gewerkt met kleinere subgroepen, professionele gespreksleiders en een uitgetekend scenario.

De LOKAAL Academie voor deliberatieve democratie is een Academie die werkt met en door praktijkervaringen. Met als startpunt de ervaringen, qua inhoud en methodiek, opgedaan tijdens de G1000 Rotterdam, die op 1 juli 2017 in de Doelen plaatsvond.

De nieuw opgerichte LOKAAL Academie voor deliberatieve democratie is inmiddels van start gegaan en zal op een later moment dit jaar nog feestelijk worden geopend. Wel kunt u zich al inschrijven voor de volgende bijeenkomsten en trainingen:

Door

Tags: Deliberatieve democratie, LOKAAL Academie, Socratisch gesprek & socratische dialoog