Young010: Leer jongeren dat het mogelijk is om hun leven zelf vorm te geven

Beeld: Soedhier Bansidhar

Op 5 oktober 2018 jl. organiseerde jongerenraad Young010 in samenwerking met LOKAAL een Socratisch Onderwijsdebat tijdens de Nacht van het Onderwijs in Kino. Aanleiding voor het debat was het advies van Young010-werkgroep ‘talentontwikkeling’, dat in maart 2017 aan de toenmalige voor Young010 verantwoordelijke wethouder Joost Eerdmans werd gepresenteerd in Theater Zuidplein.

De hoofdvraag van dit onderzoek was: ‘Sluit de roep om 21e-eeuwse vaardigheden aan op de inrichting van het huidige onderwijs?’ en één van de aanbevelingen van Young010 was om een debat te voeren met verschillende stakeholders uit het onderwijs. Vandaar ook dit debat.

Doel van dit Socratische Onderwijsdebat was om met zo veel mogelijk experts en belanghebbenden kennis uit te wisselen over dit onderwerp, zodat Young010 duidelijk kon krijgen wat er precies onder deze vaardigheden wordt verstaan en hoe dit in het grotere plaatje van het onderwijs van de toekomst past. Ook hoopte Young010 op deze manier verschillende experts te kunnen verbinden en stimuleren om met elkaar in gesprek te blijven over dit onderwerp. Daarom is er ook voor gekozen om na afloop van het debat een ‘after-debat’ te organiseren, in samenwerking met MeetUp010.

Lees nu alle conclusies en aanbevelingen van het Socratische Onderwijsdebat dat op 5 oktober 2018 in Kino werd georganiseerd door Young010 en LOKAAL.

Conclusies en aanbevelingen Socratisch OnderwijsdebatDownload nu

Door