Wethouder Kathmann opent LOKAAL Academie voor politiek en filosofie

Dubbel feest voor LOKAAL tijdens seizoensopening

Beeld: Sander van Wettum

Op woensdag 17 oktober vierde LOKAAL niet alleen haar seizoensopening en ‘kantoorwarming’, maar werd bovendien de LOKAAL Academie voor politiek en filosofie officieel geopend door wethouder Barbara Kathmann. Dubbel feest dus!

Het was een drukbezochte avond in het Industriegebouw aan de Goudsesingel, waar ook de leden van Young010 (de opvolger van de Rotterdamse Jongerenraad) in groten getale aanwezig waren. Zij vroegen alle bezoekers om input voor hun gevraagde en ongevraagde adviezen aan het stadsbestuur in hun speciaal ingerichte ‘Young010-hoek’.

Directeur Liesbeth Levy verrichtte de seizoensopening van LOKAAL. Ze keek uiteraard kort terug op de afgelopen periode, maar blikte vooral vooruit naar het komende seizoen en vertelde over de totstandkoming van de LOKAAL Academie voor politiek en filosofie.

Lees hier haar speech:

“Van harte welkom in het nieuwe onderkomen van LOKAAL. We zijn er ontzettend trots op dat wij in dit unieke wederopbouw monument van Maaskant samen met zoveel andere inspirerende organisaties een plek hebben gekregen. De lichte en transparante ruimte past bij de missie van LOKAAL, namelijk de dialoog op alle mogelijke manier bevorderen en faciliteren maar ook de kennis daarover te delen, te onderwijzen en te vernieuwen. Kortom, bij te dragen aan een vruchtbare dialoog in Rotterdam en daarmee aan een veerkrachtige en vitale democratie. Dat doen we overigens niet alleen, maar in samenwerking met onze partners in de stad. Het doet me goed om te zien dat er veel daarvan vandaag aanwezig zijn.”

“Vorig jaar organiseerde LOKAAL een burgertop in de Doelen, waar duizend stadsbewoners elkaar bevroegen over de dilemma’s rondom het samenleven in de grote stad. Het eigenaarschap van de uitkomsten ligt bij de Rotterdammers zelf, zo luidde daarbij onze conclusie. Vandaar dat we in januari besloten hebben om alle ruwe data van de G1000 Rotterdam met een leeswijzer op onze site hebben gezet. Transparantie staat tenslotte bij ons hoog in het vaandel. Ook heeft LOKAAL Young010, de Rotterdamse jongerenraad, die hier ook in grote getalen aanwezig is, ondersteund bij de totstandkoming van hun gevraagde maar vooral ongevraagde adviezen die zij op onorthodoxe wijze voor het voetlicht gebracht in theater Zuidplein.”

“Ook 2018 is een bijzonder jaar voor ons. Ik vermoed ook voor velen van jullie. Het was een verkiezingsjaar. En wij hebben dan ook een vliegende start gemaakt met de organisatie van maar liefst drie lijsttrekkersdebatten, waarvan één geheel in de geest van de Griekse filosoof Socrates, één verkiezingsdebat waarin jongeren in de lead waren en een klassiek lijsttrekkersdebat waarin de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen met elkaar de degens kruisten over Rotterdamse vraagstukken.”

“Kortom, dit is in een notendop welke activiteiten LOKAAL onderneemt en in 2019 wil voortzetten om vanuit onze missie de Rotterdamse democratie te blijven versterken. 2019 is bovendien voor ons een extra bijzonder jaar, omdat wij dan 25 jaar bestaan. Dit zullen wij dan ook zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan!”

"2019 is bovendien voor ons een extra bijzonder jaar, omdat wij dan 25 jaar bestaan. Dit zullen wij dan ook zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan!"

Liesbeth Levy

“Graag wil ik een beeld gebruiken om te illustreren hoe wij onze rol zien – een Rotterdams beeld dat past bij het beeld van een werkstad waar de overhemden met opgestroopte mouwen al klaar in de winkel liggen – namelijk dat van een onderhoudsmonteur.”

“In een in alle opzichten pluriforme stad die het open debat hoog in haar vaandel heeft staan, kan het behoorlijk schuren, tussen burgers en politici en tussen politici onderling en burgers onderling. En dat is precies waar ons onderhoudswerk begint. Actuele maatschappelijke vragen van de stad vormen onze motor, passie voor de betrokken burger onze brandstof.”

“Wij zien het daarbij als onze verantwoordelijkheid zoveel mogelijk jonge Rotterdammers te bereiken en zijn daarom zeer verguld met de aanwezigheid van de leden van Young 010 in onze organisatie. Zij houden niet alleen ons maar vandaag ook u allen scherp. Daarover later meer.”

“Wij staan in onze missie niet alleen. Zo hield minister Sigrid Kaag onlangs in De Rode Hoed in haar Abel Herzberglezing een vurig pleidooi voor een vruchtbare dialoog als antwoord op angst en groeiend onbehagen in onze hedendaagse democratische rechtsstaat. In de opvatting dat de dialoog een centrale rol heeft in de democratie staat Kaag niet alleen. En hoewel sinds 9/11 de roep om een vruchtbare dialoog vaak klinkt als panacee voor maatschappelijk onbehagen wordt maar zelden stil gestaan bij de vraag wat een dialoog eigenlijk is en wat er nodig is om een dialoog vruchtbaar te maken. Kort gezegd, de ‘hoe vraag’ wordt als het gaat om dialoog zelden gesteld.”

“De LOKAAL Academie voor filosofie en politiek wil dan ook, geïnspireerd door de filosofisch-politieke academie die Nelson in het interbellum oprichtte en die nog steeds bestaat, theorie en praktijk verbinden en kennis delen op het gebied van (socratische) dialoog, wil responsief onderzoek doen, de basiskennis aanbieden die nodig is om te participeren in onze democratie en de werkzame bestanddelen van deliberatieve democratie onderzoeken gevoed door de lessen van de G1000 Rotterdam.”

“De Academie biedt hiertoe trainingen en cursussen aan, doet onderzoek, levert een bijdrage aan burgerschapsvaardigheden in het mbo, en wil kennispartner zijn voor vele partijen.”

“Ik begon deze inleiding met de architect Maaskant, zoals hij in zijn tijd onze stad hielp weder op te bouwen door het neerzetten van gebouwen, wil de LOKAAL Academie een bijdrage leveren aan de wederopbouw van de democratische ruimte in Rotterdam. Niet als een ontwerp-opgave van bovenaf, maar als een gezamenlijke onderneming van burgers en bestuurders.”

“Ik wil u allen ontzettend bedanken voor uw aanwezigheid en u ook vooral attenderen op onze Young010’ers, die rond zullen lopen en te herkennen zijn aan hun polsbandjes. Ze gaan heel graag met u in gesprek! Ook hebben zij een speciale hoek ingericht, waar u uw ideeën over verschillende onderwerpen kunt achterlaten.”

“Dan is dit het moment! Graag wil ik samen met de wethouder en met u allen het glas heffen, ter gelegenheid van de officiële opening van de LOKAAL Academie voor politiek & filosofie. Proost!”

Door

Tags: barbara kathmann, G1000, housewarming, industriegebouw, kantoorwarming, Liesbeth Levy, lokaal, LOKAAL Academie, maaskant, seizoensopening & young010