Young010: Meer aandacht voor alternatieve ouderfiguren of ‘schaduwouders’

Adviezen over gelijke(re) kansen in het onderwijs

Op dinsdag 26 maart overhandigen de leden van de Rotterdamse jongerenraad Young010 aan wethouder Said Kasmi (Onderwijs) hun adviezen over kansengelijkheid in het onderwijs.

Hoe ervaren jongeren hun schoolcarrière? Wat is, volgens jongeren, de rol van hun ouders hierin geweest? Is dit voor iedereen hetzelfde, of zitten hier grote verschillen in? En als laatste; hoe kunnen deze ervaringen bijdragen aan het Rotterdamse onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’?

Jaarlijks kiezen de leden van Young010 nieuwe thema’s waarop zij zich willen richten. Thema’s die zij belangrijk vinden. Eén van de thema’s dit jaar is ‘gelijke kansen’ en binnen dit thema hebben de Young010-leden ervoor gekozen om te focussen op de invloed en de rol van ouders op gelijke kansen in het onderwijs.

Voorzitter van de Young010 werkgroep ‘gelijke kansen’, Mayra Pereira Furtado dos Reis: “Wij willen u meenemen in de belevingswereld van jongeren. Wij vroegen de jongeren zelf wat gelijke kansen in het onderwijs voor hen betekent, hoe zij dit zelf hebben ervaren in hun middelbare schoolcarrière en wat de rol van hun ouders daarin is geweest.”

De leden van Young010 presenteren vandaag aan de wethouder hun publicatie, genaamd ‘Succes behaal je niet alleen. Een onderzoek naar kansengelijkheid in het onderwijs + adviezen van Young010 hoe dit (nog) beter kan’.

Hier de belangrijkste adviezen:

Young010: Meer ondersteuning voor ouders in de rol die zij voor hun kinderen kunnen spelen

De gemeente als netwerkmanager: verbind de stad!
Uit het advies: “Als we het hebben over ouderbetrokkenheid, hoeft het niet te gaan over de ondersteuning met schoolwerk want, zo bleek uit de interviews, dat is niet het belangrijkste. Ouderbetrokkenheid betekent namelijk dat ouders kinderen stimuleren en (emotionele) steun bieden. Dit moedigt hen aan en motiveert hen om het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is het belangrijk dat ouders weten hoe zij dat het beste kunnen doen. Hier ligt een taak voor de school, want ouders kunnen dit niet alleen. Scholen en leraren moeten beter samenwerken met ouders, dan rest de vraag; hoe?”

Help ouders begrijpen wat hun kind doet op school
Uit het advies: “Het is van belang dat ouders het schoolsysteem kennen en begrijpen waar hun kinderen mee bezig zijn.” Als voorbeeld noemt Young010 kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar om uit te leggen wat de leerlingen te wachten staat, maar ook het zijn van ‘leerling voor een dag’: ouders laten proeven hoe het is om (weer) leerling te zijn.

Young010: Meer aandacht voor alternatieve ouderfiguren, de zogenoemde ‘schaduwouders’

Uit het advies: “Of het nu je ouders zijn, je zus of een leraar; betrokkenheid van anderen voelen is belangrijk voor de motivatie van jongeren. De toegang tot een persoon die deze rol op zich neemt lijkt dan ook de sleutel te zijn tot gelijke(re) kansen in het onderwijs. (…) Zoals naar voren is gekomen kan een ‘schaduwouder’ de missende betrokkenheid van ouders aanvullen. De gemeente zou oog moeten hebben voor het belang van een schaduwouder. De gemeente zou hierin vooral een faciliterende rol moeten spelen op het gebied van verbinding en kennisdeling.”

Erratum: Hoofdstuk ‘Methodiek’ (pag. 7 en 8) is geschreven door Liesbeth Levy.

Download het advies'Succes behaal je niet alleen'
Voorzitter van de werkgroep 'gelijke kansen', Mayra Pereira Furtado dos Reis, overhandigt het advies van Young010 aan wethouder Said Kasmi

Over Young010
Young010 (de opvolger van de Rotterdamse Jongerenraad) is sinds 23 februari 2017, de dag van hun officiele benoeming in de raadzaal van het stadhuis, hét aanspreekpunt in Rotterdam als het gaat over jongerenzaken.

Young010 bestaat uit Rotterdamse jongeren in de leeftijd van 13 tot 23 jaar. Zij gaan over allerlei onderwerpen het gesprek aan met andere jongeren (én volwassenen) in de stad en adviseert het stadsbestuur – gevraagd én ongevraagd – over wat er onder jongeren leeft en over wat zij belangrijk vinden.

Young010 wordt ondersteund en begeleid door Stichting LOKAAL. Centrum voor democratie in Rotterdam.

Door

Tags: advies, gelijke kansen, onderwijs, ouderbetrokkenheid, ouders, schaduwouders, schoolcarriere & young010