LOKAAL, Albeda & Zadkine sluiten convenant

Gezamenlijk burgerschapsvaardigheden van mbo-studenten bevorderen

V.l.n.r.: Philippe Raets (voorzitter College van Bestuur Zadkine), Liesbeth Levy (directeur Stichting LOKAAL) en Ron Kooren (voorzitter College van Bestuur Albeda) Beeld: Astrid Boonstoppel

Vandaag tekenden Liesbeth Levy (directeur LOKAAL, centrum voor democratie in Rotterdam), Ron Kooren (voorzitter College van Bestuur Albeda) en Philippe Raets (voorzitter College van Bestuur Zadkine) een convenant om de samenwerking tussen LOKAAL, Albeda en Zadkine structureel vast te leggen.

De afgelopen jaren werkten LOKAAL, Albeda en Zadkine al intensief samen: zo organiseerde LOKAAL onder meer een reeks socratische gesprekken in de klas rond ‘gevoelige’ maatschappelijke onderwerpen en ook een serie debatten (waaronder het Vrijheidsdebat op Bevrijdingsdag tijdens het Bevrijdingsfestival en het Jongeren Verkiezingsdebat Europa in het kader van de Europese Parlementsverkiezingen) waarin alles draaide om het geven van een stem aan jongeren. Dit convenant maakt de samenwerking officieel.

Doel convenant: Samen burgerschapsvaardigheden van mbo-studenten bevorderen
Dit convenant wordt vandaag gesloten om te laten zien dat LOKAAL, Albeda en Zadkine de komende twee jaar samen zullen werken aan hetzelfde doel, namelijk het geven van een kwaliteitsimpuls aan de leerlijn burgerschap in het mbo met als duidelijke focus het trainen van jongeren in de skills en vaardigheden die nodig zijn om samen te leven in een diverse stad en jongeren een stem geven in de grootstedelijke democratie. Dit doen LOKAAL, Albeda en Zadkine door hun activiteiten op elkaar af te stemmen en zich aan elkaar te verbinden, zowel op strategisch als op en uitvoerend niveau.

Ruimdenkendheid, tolerantie, democratie, burgerschap en kritisch kunnen denken
Deze begrippen, waarden en vaardigheden zijn van groot belang, zeker in de huidige samenleving en zeker ook voor jongeren. Ze staan dan ook centraal in dit nieuwe, speciaal door LOKAAL ontwikkelde lesprogramma, bedoeld voor klassen in het mbo: Durf te denken. Het gedachtegoed van de vroege verlichtingsfilosoof Pierre Bayle vormt de inspiratiebron van dit lesprogramma, de gesprekstechniek die tijdens de lessen wordt gebruikt is die van de socratische dialoog.

Door

Tags: albeda, burgerschap, burgerschapsvaardigheden, convenant, democratie, Durf te denken, mbo, socratisch gesprek in de klas & zadkine