Durf te denken

Lesprogramma burgerschapsvaardigheden voor Mbo-studenten

Ruimdenkendheid, tolerantie, democratie, burgerschap en kritisch kunnen denken. Deze begrippen, waarden en vaardigheden zijn van groot belang, zeker in de huidige samenleving en zeker ook voor jongeren. Ze staan dan ook centraal in dit nieuwe, speciaal door LOKAAL ontwikkelde lesprogramma, bedoeld voor klassen in het Mbo: Durf te denken.

Het gedachtegoed van de vroege verlichtingsfilosoof Pierre Bayle vormt de inspiratiebron van dit lesprogramma. De gesprekstechniek die tijdens de lessen wordt gebruikt is die van de socratische dialoog.

Durf te denken 

In het lesprogramma worden kernthema’s uit de filosofie verbonden met vraagstukken van nu. De gesprekken vinden plaats onder leiding van een ervaren gespreksleider, die tijdens het gesprek een sfeer creëert waarin alle studenten zich veilig en prettig genoeg voelen hun ideeën, opvattingen te delen met de rest van de groep.

Afhankelijk van de samenstelling en behoeften van de groep waarmee het socratische gesprek wordt gevoerd, kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen. De onderwerpen liggen niet van tevoren vast, maar worden tijdens het gesprek bepaald door de groep zelf. Je kunt hierbij denken aan: de invloed van sociale media als Facebook op (angst-)gevoelens, de komst van vluchtelingen, radicalisering, pesten op school en de gebeurtenissen in de wereld om ons heen die een weerslag hebben in de klas.

Aanmelden/meer informatie?

Aanmelden kan alleen per e-mail, aan Liesbeth Levy. Vermeld in de mail in elk geval de naam van de school, aantal klassen en aantal studenten per klas, contactgegevens docent/contactpersoon en voorkeursdata/-tijdvak. Liever eerst meer informatie? Hiervoor kunt u ook terecht bij Nienke van Wijk.

Meer informatie?

Dit lesprogramma wordt ontwikkeld en uitgevoerd door LOKAAL in opdracht van Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam.