Bestuur van Stichting LOKAAL Rotterdam zoekt penningmeester

Profiel en taakomschrijving

De penningmeester is een maatschappelijk betrokken persoon die het belang van het investeren in een actieve betrokkenheid van bewoners bij de lokale democratie onderschrijft. De penningmeester heeft affiniteit met de missie, visie van Stichting LOKAAL in brede zin en met de taken en lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij/zij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Binnen het bestuur van de stichting is de penningmeester verantwoordelijk voor het financiële beleid. De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur en heeft ervaring als bestuurder van een non-profit, fondsenwervende en/of culturele organisatie.  De penningmeester is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, stelt kritische vragen en houdt daarmee de organisatie vanuit financieel oogpunt een spiegel voor.

Taken

 • Verantwoordelijk voor de financiële processen en de advisering over jaarrekening, begroting, risico’s op vooral financieel terrein;
 • Onderhoudt contact met de directeur over de financiële voortgang en het financieel beleid;
 • Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur over de financiële zaken van de stichting;
 • Ziet toe op de financiële planning (begroting), prognoses en financiële verantwoording (jaarrekening) die onder verantwoordelijkheid van de directeur worden opgesteld;
 • Voert overleg met de accountant inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening;
 • Is in staat kaders te ontwikkelen voor het toekomstig financieel beleid van de Stichting;
 • Is op de hoogte van relevante financiële ontwikkelingen in het bijzonder op het terrein van subsidies aan stichtingen in de culturele sector.

Functie-eisen 

 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Ervaring financieel management proces binnen een non-profit organisatie;
 • Ervaring fondsenwerving, financieel netwerk;
 • Adviesvaardigheden, strategisch financieel inzicht;
 • Flexibele instelling en stressbestendig;
 • Leiding kunnen geven;
 • VOG-verklaring.

Bestuurlijk profiel Stichting LOKAAL Rotterdam

Stichting LOKAAL Rotterdam gelooft in en staat voor een zichtbare, directe invloed van de bewoner op de lokale politiek waardoor de lokale democratie levendig en blijvend gevoed wordt vanuit de wijken, vanuit de stad.

De directe, levendige invloed op de lokale politiek, faciliteren en organiseren wij als LOKAAL. Door het organiseren van een open en scherp gesprek/debat in en met de stad, met wijkpartners. Door het scholen en trainen van bewoners, het begeleiden van jongeren die de gemeente adviseren en door het stads-/themaonderzoek inhoud te geven samen met de bewoners in de directe omgeving.

De kennis die dit oplevert willen we borgen, overdraagbaar maken en een plek geven in het geheugen van de stad. De voorbereiding voor het gesprek/debat, het scholen en trainen en het stadsonderzoek doen we samen met verschillende maatschappelijke partners, merendeel in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Over het bestuur van Stichting LOKAAL Rotterdam

Het stichtingsbestuur heeft een toezichthoudende en controlerende taak. Het bestuur creëert randvoorwaarden voor het functioneren van de directeur en bewaakt de continuïteit van de Stichting. De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij
inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand. Het bestuur bewaakt de grote lijnen van het beleid en is ‘sparringpartner’ van de directeur.

Het bestuur bestaat uit 5 personen met ieder een eigen profiel, die complementair zijn aan elkaar. Het bestuur komt gemiddeld 7 keer per jaar bijeen.

Alle bestuursleden hebben de volgende kenmerken:

 • Zij zijn maatschappelijk betrokken en ondernemend en bezitten durf en daadkracht;
 • Zij onderschrijven de missie en visie van Stichting LOKAAL;
 • Zij vinden het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en langs die weg Stichting LOKAAL verder te brengen;
 • Zij hebben ervaring/affiniteit met bestuurswerk;
 • Zij hebben een netwerk binnen de stad, onderwijs, maatschappelijke en/of politieke organisaties.

Het bestuur als geheel streeft ernaar om gezamenlijk over voldoende kennis te beschikken op de volgende terreinen: financieel-economisch, cultural governance/maatschappelijke organisaties, organisatie en dienstverlening, communicatie, wijken en bewonersinitiatieven/sociale ontwikkelingen, politiek en/of lokale democratie.

Reageren

Dit is een onbezoldigde functie. Reageren graag vóór 1 september 2019.

Petter van Raalte, de huidige penningmeester van het bestuur van Stichting LOKAAL, ziet graag uw motivatie en CV per e-mail tegemoet (via petter@allescommuniceert.nl). Voor meer informatie over de functie kunt u ook bij hem terecht (per mail of per telefoon: 0655384766 – Petter is afwezig van 23 juli t/m 1 augustus).

Klik hier voor de vacature voor algemeen bestuurslid. 

Door

Tags: bestuur, bestuurslid, lokaal, penningmeester, stichting lokaal, stichting lokaal rotterdam & vacature