Bestuur van Stichting LOKAAL Rotterdam zoekt algemeen bestuurslid

Profiel en taakomschrijving

Het algemeen bestuurslid is een maatschappelijk betrokken persoon die het belang van het investeren in een actieve betrokkenheid van bewoners bij de lokale democratie onderschrijft. Het algemeen bestuurslid is enthousiast over en heeft affiniteit met de missie, visie van Stichting LOKAAL in brede zin en met de taken en lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij/zij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties. Het algemeen bestuurslid heeft een achtergrond in de politiek, de culturele sector, het onderwijs, maatschappelijke organisaties of de overheid en inspireert de overige bestuursleden en laat zich inspireren.

Taken

Het algemeen bestuurslid heeft zitting in het bestuur zonder vastgestelde bestuursfunctie;

 • Neemt een specialisme binnen het bestuur op zich in overleg met de overige bestuursleden;
 • Bepaalt mee met het door het bestuur gevoerde beleid;
 • Assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken;
 • Neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurstaken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn.

Functie-eisen 

 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
 • Affiniteit met ten minste een van de volgende onderwerpen: bewonersinitiatieven en participatie, de lokale democratie, training en debat;
 • Achtergrond binnen de politiek, culturele sector, onderwijs, sociaal domein of overheid;
 • Flexibele instelling en stressbestendig;
 • VOG-verklaring.

Bestuurlijk profiel Stichting LOKAAL Rotterdam

Stichting LOKAAL Rotterdam gelooft in en staat voor een zichtbare, directe invloed van de bewoner op de lokale politiek waardoor de lokale democratie levendig en blijvend gevoed wordt vanuit de wijken, vanuit de stad.

De directe, levendige invloed op de lokale politiek, faciliteren en organiseren wij als LOKAAL. Door het organiseren van een open en scherp gesprek/debat in en met de stad, met wijkpartners. Door het scholen en trainen van bewoners, het begeleiden van jongeren die de gemeente adviseren en door het stads-/themaonderzoek inhoud te geven samen met de bewoners in de directe omgeving.

De kennis die dit oplevert willen we borgen, overdraagbaar maken en een plek geven in het geheugen van de stad. De voorbereiding voor het gesprek/debat, het scholen en trainen en het stadsonderzoek doen we samen met verschillende maatschappelijke partners, merendeel in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Over het bestuur van Stichting LOKAAL Rotterdam

Het stichtingsbestuur heeft een toezichthoudende en controlerende taak. Het bestuur creëert randvoorwaarden voor het functioneren van de directeur en bewaakt de continuïteit van de Stichting. De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij
inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand. Het bestuur bewaakt de grote lijnen van het beleid en is ‘sparringpartner’ van de directeur.

Het bestuur bestaat uit 5 personen met ieder een eigen profiel, die complementair zijn aan elkaar. Het bestuur komt gemiddeld 7 keer per jaar bijeen.

Alle bestuursleden hebben de volgende kenmerken:

 • Zij zijn maatschappelijk betrokken en ondernemend en bezitten durf en daadkracht;
 • Zij onderschrijven de missie en visie van Stichting LOKAAL;
 • Zij vinden het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en langs die weg Stichting LOKAAL verder te brengen;
 • Zij hebben ervaring/affiniteit met bestuurswerk;
 • Zij hebben een netwerk binnen de stad, onderwijs, maatschappelijke en/of politieke organisaties.

Het bestuur als geheel streeft ernaar om gezamenlijk over voldoende kennis te beschikken op de volgende terreinen: financieel-economisch, cultural governance/maatschappelijke organisaties, organisatie en dienstverlening, communicatie, wijken en bewonersinitiatieven/sociale ontwikkelingen, politiek en/of lokale democratie.

Reageren

Dit is een onbezoldigde functie. Reageren graag vóór 1 september 2019.

Petter van Raalte, de huidige penningmeester van het bestuur van Stichting LOKAAL, ziet graag uw motivatie en CV per e-mail tegemoet (via petter@allescommuniceert.nl). Voor meer informatie over de functie kunt u ook bij hem terecht (per mail of per telefoon: 0655384766 – Petter is afwezig van 23 juli t/m 1 augustus).

Klik hier voor de vacature voor penningmeester.

Door

Tags: algemeen bestuurslid, bestuur, bestuurslid, lokaal, stichting lokaal, stichting lokaal rotterdam & vacature