Young010 en Brede Raad 010: Meer aandacht voor overgang 18- naar 18+ bij jeugdhulp

Young010 en Brede Raad 010 adviseren Rotterdamse gemeenteraad

Beeld: Brede Raad 010

Afgelopen week waren Nuno Neto (Young010) en Meriem Laamairi (Brede Raad 010) te gast bij de gemeenteraadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS). Zij mochten de commissie ZOCS toespreken en de gemeenteraad adviseren over de Startnotitie Zorg, Welzijn en Jeugdhulp.

U kunt hier het hele fragment terugkijken (vanaf minuut 20:00).

Young010 en de Brede Raad 010 lieten de gemeenteraad weten helemaal achter de integrale aanpak van Zorg, Welzijn en Jeugdhulp en de samenhang met andere velden zoals onderwijs en werk. Ook lieten beide adviesraden weten erg blij te zijn met de focus op extra aandacht voor gezinnen. Wel lieten zij weten dat er ook enkele elementen waren waarvan zij denken dat ze beter kunnen.

Nuno (Young010): “De overgang van 18- naar 18+ is voor wat betreft de jeugdhulp een lastige overgang. Omdat jongeren te maken krijgen met andere regelgeving, andere hulpverleners en extra kosten kunnen zij tussen wal en schip vallen. Soms duurt het erg lang voordat jongeren hulp krijgen na hun 18e verjaardag. Wij vinden het belangrijk dat hier ook specifiek aandacht aan wordt besteed.”

Een ander belangrijk punt dat Meriem en Nuno namens de Brede Raad 010 en Young010 wilden aandragen, was dat zij het belang wilden benadrukken van het betrekken van cliënten: niet alleen bij het vormen van beleid, maar ook bij het aanbestedingsproces, zoals bijvoorbeeld in Utrecht gebeurd is met jongeren.

De hele spreektekst, met alle punten die Young010 en de Brede Raad 010 hebben benoemd en aangedragen, kunt u via onderstaande knop downloaden en teruglezen.

Spreektekst Young010 en de Brede Raad 010 - Commissie ZOCS 26 juni 2019Download

Door

Tags: advies, brede raad, brede raad 010, jeugdhulp, welzijn, young010, zocs & zorg