Masterclass voor docenten: De kunst van het de-escaleren

Hoe maak je pijnlijke of moeilijke kwesties bespreekbaar in de klas? Hoe ervaren leerlingen de gebeurtenissen in Brussel? In Parijs? In Istanbul? In Keulen? Hoe kunnen docenten hierover met hun leerlingen in gesprek gaan?

Deze Masterclass biedt docenten de handvatten om zelf op een Socratische manier met hun leerlingen het gesprek aan te kunnen gaan over lastig bespreekbare onderwerpen.

Docenten leren een sfeer te creëren waarin alle leerlingen zich veilig en prettig genoeg voelen om zich te uiten en hun ideeën, opvattingen en gevoelens te delen met de rest van de groep. Tevens wordt de docenten de gesprekstechnieken aangeleerd die passen bij de essentie en doelstelling van de socratische dialoog, namelijk het stellen van fundamentele vragen met als doel het doorbreken van vooroordelen en het daadwerkelijk ophelderen van kwesties. Deze aanpak is bijzonder geschikt om lastige of pijnlijke kwesties bespreekbaar te maken.

Deze Masterclass maakt uit van het G1000-project van LOKAAL.

Deze video geeft een indruk van hoe een Socratisch gesprek in de klas verloopt. LOKAAL organiseerde in 2016 meer dan dertig socratische gesprekken in Rotterdamse schoolklassen.
Interesse in het volgen van deze Masterclass?