LOKAAL Academie voor politiek en filosofie

Historisch perspectief
De LOKAAL Academie voor filosofie en politiek ontleent haar naam aan de  gelijknamige academie die in het interbellum werd opgericht door de grondlegger van de Socratische methode, Leonard Nelson. Vanuit de gedachte dat de dialoog een centrale rol heeft in de democratie richtte hij een filosofisch-politieke academie op en probeerde het onderwijs te hervormen. Het idee achter zijn academie was dat vaardigheid in het voeren van dialogen een discipline is waarvoor regels gelden en waar gradaties van beheersing kunnen worden aangewezen. Het is een kunst die door oefening geleerd moet worden. Daarnaast was er de gedachte dat bekendheid met de klassieken en de historisch/filosofische ontwikkeling van de dialoog de bron is van kennis over de regels van een dialoog.

Na in 1933 verboden te zijn door de nazi’s werd deze academie in 1947 opnieuw opgericht in de stad Bonn en is tot op de dag van vandaag een kennisinstituut die met behulp van de Socratische dialoog wil bijdragen aan een humane democratie door middel van vorming en onderwijs aan burgers en politici.

Heden
De LOKAAL Academie voor filosofie en politiek wil geïnspireerd op dit voorbeeld theorie en praktijk verbinden en kennis delen op het gebied van (socratische) dialoog, wil responsief onderzoek doen en de basiskennis aanbieden die nodig is om te participeren in onze democratie. De Academie biedt hiertoe trainingen en cursussen aan, doet onderzoek, levert een bijdrage aan burgerschapsvaardigheden in het mbo en wil kennispartner zijn voor vele partijen in de stad.

De LOKAAL Academie voor politiek & filosofie kent 4 nauw met elkaar samenhangende leerlijnen:

  1. Basiskennis gemeentepolitiek en lokale democratie. In deze leerlijn draait alles om inzicht in de bouwstenen en de werking van de lokale democratie.
  2. Deliberatieve democratie. In deze leerlijn staan de ervaringen (qua inhoud en methodiek) en organisatie opgedaan tijdens de burgertop G1000 Rotterdam 2017 centraal.
  3. Debatklas. In deze leerlijn draait alles om (filosofische) kennis in combinatie met het opdoen van skills en vaardigheden die nodig zijn om effectief te kunnen participeren in de grootstedelijke democratie. Als organisator van publieke gesprekken, debater of moderator.
  4. Responsief onderzoek & evaluatie. In deze leerlijn draait alles om participatieve en democratische onderzoeks- en evaluatiemethodes als gezamenlijk leerproces, waarbij kennis, ervaringen en ideeën van diverse belanghebbenden betrokken worden.

Bekijk hier het volledige aanbod binnen de LOKAAL Academie voor politiek en filosofie.