“Mijn ambitie is het verkleinen van de afstand tussen burger en bestuur”

Huri Sahin (1975) doorliep niet een doorsnee route naar haar aanstaande aanstelling als directeur van stichting LOKAAL in Rotterdam. Van opgroeien in een migratiegezin in Deventer, naar het starten van een rechtenstudie, was het uiteindelijk een opleiding tot directiesecretaresse waardoor zij kennis maakte met het politiek-bestuurlijke speelveld, toen zij een baan bemachtigde bij de Raad van State.

“Mijn fascinatie voor het openbaar bestuur begon, alweer 20 jaar geleden, toen ik werkte als secretaresse voor Herman Tjeenk Willink, toenmalige Vice-President van de Raad van State. Vanuit het Binnenhof zag ik hoe groot de invloed van de politiek is op de samenleving. Ik heb nog dagelijks profijt van wat ik van Herman Tjeenk Willink heb geleerd. Zijn boodschap over het belang van een sterke democratische rechtstaat toen, is anno 2022 nog even urgent en misschien wel urgenter geworden.”

In haar verschillende rollen als gemeenteraadslid, statenlid en wethouder heeft zij diverse initiatieven genomen om de relatie tussen burgers en de politiek te versterken. Bij de VNG werkte ze aan het versterken van de rolinvulling van verschillende ambtsdragers in het lokale bestuur. Bij ProDemos (red.: Huis voor democratie) was zij de initiatiefnemer van de cursus ‘Politiek Actief’ die in meer dan 200 gemeenten, alle provincies en bijna alle waterschappen is uitgevoerd. Ook heeft zij samen met twee statenleden een landelijke beroepsvereniging voor statenleden (red.: statenlidnu.nl) opgericht om de positie van statenleden te versterken.

In de afgelopen twee jaar heeft zij decentrale overheden geadviseerd bij het opstellen van een regionale energietransitie strategie (RES). In haar rol van accounthouder heeft zij als geen ander zicht gekregen op hoe belangrijk het is om burgers te betrekken bij een nationale veranderingsopgave. Daarnaast is zij sinds 2017 lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en zet zij zich onbezoldigd in als voorzitter van het Kinderrechtencollectief voor de naleving van kinderrechten in Nederland.

Haar netwerk, kennis, werkervaring en verbindende persoonlijkheid zullen waardevol zijn in de invulling van haar nieuwe rol als directeur van LOKAAL, centrum van democratie in Rotterdam.

“Een van mijn persoonlijke ambities is het verkleinen van de afstand tussen burger en bestuur. Sinds haar oprichting levert LOKAAL een onmisbare bijdrage aan het versterken van de democratie in Rotterdam. Ik kijk ernaar uit om samen met de gedreven medewerkers en het bestuur enthousiast verder te werken aan het betrekken van de Rotterdammers bij actuele maatschappelijke vraagstukken om hun interesse in de lokale politiek te vergroten.”

“De dynamiek van de Rotterdamse politiek en de wil om vanuit het gemeentebestuur te werken aan een sterke relatie met haar inwoners, biedt ingangen voor een sterke democratie en een stevige positie van LOKAAL.”

LOKAAL staat voor een open en scherp gesprek met alle burgers van Rotterdam waarin democratie centraal staat. Dat is de missie van LOKAAL. Met Huri Sahin aan het roer is LOKAAL klaar om dit in de toekomst te blijven doen. Onafhankelijk, neutraal, toegankelijk en nieuwsgierig.

Door

Tags: democratie, directeur, Huri Sahin, lokaal, nieuwe directeur, Nieuws, portret & Rotterdam