Politiek Spel in de klas

In aanloop naar het Groot Jongerendebat zijn de afgelopen weken op meerdere middelbare scholen de eerste Politieke Spellen gespeeld! 10 jongeren zijn getraind door Victor Vlam om dit spel te spelen en de scholieren te enthousiasmeren.

De scholieren beginnen tijdens de les met het oprichten van hun eigen politieke partij, met speerpunten en een slogan. Die presenteren ze en ze gaan erover met elkaar in debat. Zo ontstaan er levendige discussies over wat er speelt onder jongeren, bijvoorbeeld over veiligheid in de stad, armoede en woningen. Er zijn partijen opgericht zoals Partij voor de Mensenrechten, Veiligheid Rotterdam en Gwn Doen.

Na het presenteren van de partijen, gaan de jongeren aan de slag met het verdelen van fictief geld over hun speerpunten. Ze moeten samenwerken om hun speerpunten te realiseren. Ook wordt er een economische crisis nagebootst, waarbij ze juist moeten debatteren over waarom geld weggehaald moet worden bij bepaalde speerpunten. De winnaar van het Spel is dan ook niet altijd degene die het meeste geld had of over heeft, maar kan ook de partij of partijen zijn die het beste heeft samengewerkt.

De komende weken worden er nog meer Politieke Spellen gespeeld. Van elke school worden er drie afgevaardigden gekozen, die mee gaan doen aan de finale van het Groot Jongerendebat. Deze vindt plaats op 28 november in de raadszaal van het Stadhuis.

Door