Tweede training wijkraadvoorzitters

Op vrijdag 14 oktober zijn de wijkraadvoorzitters weer naar LOKAAL gekomen voor een training. Wijkraadvoorzitters hebben een belangrijke rol in de wijk en bij het versterken van de wijkdemocratie in Rotterdam. Zij zitten vergaderingen voor en zorgen dat wijkraadsleden op constructieve wijze met elkaar vergaderen, besluiten nemen en de wijkbewoners hierbij actief betrekken.

Onder begeleiding van Ilona Eichhorn MBA en Bram Joanknecht werkten de wijkraadvoorzitters bij LOKAAL aan de hand van praktijksituaties aan hun voorzitterstechnieken. Ook was er volop ruimte om kennis- en ervaring uit te wisselen en te netwerken.

Begin 2023 verzorgt LOKAAL nog een speciale sessie voor de wijkraadvoorzitters.

Door