Meer afvalbakken, meer geld naar dieren

Wat vinden kinderen uit groep 7 en 8 van (wonen in) Pendrecht?

Beeld: Jonathan van den Broek

Met de ontwikkeling van democratische vaardigheden kun je niet vroeg genoeg beginnen!

Om deze reden initieert en organiseert LOKAAL al jaren educatieve projecten op het gebied van politiek en democratie voor het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Groot Jongerendebat Rotterdam (GJR) dat LOKAAL jaarlijks organiseert. Door dit project maken jongeren (nader) kennis met politiek en debatteren.

Kinderfaculteit Pendrecht deelde de mening van LOKAAL dat het goed kunnen verwoorden en beargumenteren van je mening belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en hun toekomst. Vandaar dat de Kinderfaculteit LOKAAL heeft gevraagd een speciale editie van het GJR te organiseren, namelijk voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Tijdens het project is de leerlingen gevraagd wat zij leuk en minder leuk vinden aan wonen in Pendrecht en wat ze aan zouden pakken als zij de baas waren. De uitkomsten van dit onderzoek, samen met prachtige foto’s van het debat in de raadzaal, vindt u in de publicatie ‘Meer afvalbakken, meer geld naar dieren’, die u hieronder kunt downloaden.

Download publicatieMeer afvalbakken, meer geld naar dieren

Door

Tags: basisonderwijs, debat, debatteren, gjr, kinderen, Kinderfaculteit, Pendrecht & politiek