Kick-off Voorzitters aan Zet! 17 juni

Vrijdagavond 17 juni vond in Het Timmerhuis de Kick-off plaats voor de nieuwe voorzitters van de wijkraden in Rotterdam.

Na een welkomstwoord door Liesbeth Werleman en een presentatie over het programma ‘Wijk aan Zet-Academie’ door Huri Sahin zorgde Ilona Eichhorn MBA voor een training Slagvaardig voorzitten. Sanne Poot gaf de wijkraadsleden een workshop over hoe ze lokaal een netwerk kunnen opbouwen in de wijk en hierbij de media kunnen inzetten. Ook gingen de voorzitters en gemeenteraadsleden Marvin Biljoen en Vanessa Bruin in gesprek over hoe de gemeenteraad en wijkraden zich tot elkaar verhouden én in het belang van de Rotterdammers goed kunnen samenwerken. De wijkraadvoorzitters spelen een waardevolle rol binnen de wijkdemocratie in Rotterdam. Samen met de Gemeente Rotterdam wil LOKAAL de voorzitters in hun nieuwe rol zo goed mogelijk ondersteunen.

Door