De Rotterdamse Jongerenagenda

Op 16 juni 2022 organiseerden Young010, de jongerenadviesraad van de gemeente Rotterdam, en LOKAAL Rotterdam in samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam en Quardin een werkconferentie waar we tot de eerste Rotterdamse Jongerenagenda zijn gekomen.  

Met zo’n 120 jongeren, professionals uit het veld, fractiemedewerkers, ambtenaren en wijk-, burger- en gemeenteraadsleden zijn we in dertien groepen uit elkaar te gaan om het te hebben over acht thema’s: veiligheid, mentale gezondheid, onderwijs, wonen, werken, cultuur en vrije tijd, maatschappelijke gelijkheid, en duurzaamheid en klimaat.  

Op weg naar de RJA010 

In december 2021 signaleerde Young010 een verontrustende trend: een daling van het vertrouwen in de democratie onder jongeren. Maar was ondertussen ook hoopvol: er kwamen toch ontzettend veel jongeren op de avonden Young010 on Tour af om te vertellen wat zij nodig hadden om baas te worden van hun toekomst. Young010 adviseerde daarom in haar On Tour adviezen dat er een integrale aanpak nodig is voor jongeren en dat er moet worden gewerkt aan wederzijds vertrouwen, tussen jongeren en de lokale politiek. Hierbij benadrukte Young010 nogmaals het belang van oprechte jongerenparticipatie, waarbij jongeren mee worden genomen in beleidsvorming. Van agendasetting, tot en met uitvoering en evaluatie.  

Werkconferentie RJA010 

Tegelijkertijd vond Young010 het belangrijk om de eigen adviezen ter harte te nemen. Dit resulteerde in het organiseren van de werkconferentie die tot de eerste Rotterdamse Jongerenagenda zou leiden. Een avond waarop een diverse groep bij elkaar kwam, die allemaal hetzelfde doel hebben: de stad mooier, beter en leuker maken, voor en door jongeren.  

Dankzij de input van verschillende jongeren, professionals uit diverse vakgebieden en lokale politici konden we inhoudelijke gesprekken voeren over de acht verschillende thema’s.  

Overhandiging RJA010 

Op 14 september 2022 is tijdens de eerste vergadering van commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport de Rotterdamse Jongerenagenda overhandigd aan de gemeenteraad, via raadscommissie voorzitter Theo Coşkun.  

Voorafgaand aan de overhandiging heeft de voorzitter van Young010, Nuno, de tijd genomen om stil te staan bij wat er door jongeren verteld is op 16 juni. De inspreektekst kunt u hier terugvinden. 

Hij sloot af met een duidelijk verzoek aan de raad: om in kleinere en meer informele settings met Young010 in gesprek te blijven over de verschillende thema’s die raakvlakken hebben met alle raadscommissies.  

“Geachte raadsleden, jullie hebben een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat jongeren meer bij beleid moeten worden betrokken. Wij, jongeren, willen ook dat we meer en oprecht betrokken worden bij beleid. Van agendasetting, uitvoering tot aan evaluatie. Niet alleen vandaag, ook morgen en verder in de toekomst, want wij zijn ook onderdeel van déze stad!”  

Ook wethouders Simons, Kasmi en Achbar hebben al een exemplaar op hun kamer liggen! 

Vooruitblik 

Het is voor Young010 ontzettend belangrijk dat jongeren inspraak blijven houden, ook over de inhoud van de Jongerenagenda. Daarom organiseren Young010 en LOKAAL komend jaar weer een Rotterdamse Jongerenagenda werkconferentie, om met jongeren uit de stad en lokale politici in gesprek te blijven over wat jongeren nodig hebben om de stad mooier, beter en leuker te maken, voor én door jongeren.  

Bekijk hier de aftermovie van de Rotterdamse Jongerenagenda op 16 juni.

Door