DRAAD op locatie: Laat je stem horen!

De historisch lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam was aanleiding voor LOKAAL om een DRAAD te organiseren in Bospolder-Tussendijken. Daarbij wilden we een antwoord krijgen op de vraag: Wat waren de redenen voor Rotterdammers om geen gebruik te maken van hun stemrecht?

Om zoveel mogelijk niet-stemmers te bereiken, heeft LOKAAL met een symbolische stembiljetten-kliko op de markt gestaan en aan mensen gevraagd of ze wel of niet hebben gestemd. Ook werd gevraagd naar hun redenen hiervoor. De antwoorden werden tijdens de DRAAD gepresenteerd. Onder leiding van Ilona Eichhorn kwam er een mooi gesprek op gang. De gemeenteraad was goed vertegenwoordigd. Ook zij deelden hun dilemma’s over de beschikbare tijd die raadsleden hebben om invulling te geven aan hun volksvertegenwoordigende rol.

Bekijk hier de aftermovie.

Door