De Jongerentop010 verplaatst naar 11 december

de dag dat Rotterdamse jongeren hun stem kunnen laten horen

Begin oktober besloten initiatiefnemers Stichting LOKAAL Rotterdam en de jongerenadviesraad Young010, in samenspraak met de griffie van de gemeente Rotterdam, dat de Jongerentop010, die 9 oktober gepland stond, uitgesteld moest worden. Iedereen is het erover eens dat jongeren zich wel dit jaar moeten kunnen uitspreken over de gevolgen van corona, hun leefwereld en stad. In overleg met alle betrokkenen is vrijdag 11 december geprikt als nieuwe datum voor Jongerentop010. Op deze dag krijgen de Rotterdamse jongeren tussen de 13 en 23 jaar de mogelijkheid om hun stem te laten horen, door met elkaar in gesprek te gaan over de impact van corona op hun leven en toekomst.

De coronacrisis heeft al onze levens ingrijpend veranderd, zeker ook die van jongeren. Een deel van de gevolgen merken zij nu al, omdat problemen die er al waren door de situatie worden uitvergroot. Tegelijkertijd wordt een groot deel van de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren in de komende maanden, misschien zelfs na jaren, pas zichtbaar. Een deel hiervan kunnen we zien aankomen, een deel kunnen we niet voorspellen. De vraag is, hoe ga je daar als jongere mee om?

Tijdens de Jongerentop010 op vrijdag 11 december laten Rotterdamse jongeren hun stem horen door met elkaar in gesprek te gaan over de impact van corona op hun leven. De thema’s onderwijs, toekomstperspectief, woonsituatie, maatschappelijke ongelijkheid en mentale gezondheid vormen de basis voor deze gesprekken. Stichting LOKAAL geeft, samen met jongerenadviesraad Young010, de jongeren in de stad een stem. Met elkaar formuleren zij een antwoord op de vraag: Hoe gaan wij én onze omgeving om met (de gevolgen van) de coronacrisis?

Naar aanloop van de top zijn hebben al meer dan 150 jongeren uit de hele stad zich uitgesproken, tijdens de zogeheten wijkgesprekken. Deze gesprekken hebben de basis gevormd voor de gespreksthema’s die tijdens de top behandeld worden. De uitkomsten van de top worden door Young010 omgezet naar een advies. Dit advies wordt door de jongerenadviesraad, namens alle Rotterdamse jongeren, aangeboden aan het stadsbestuur, die al hebben toegezegd budget (motie d.d. 16 juli 2020) vrij te maken voor dit advies. Young010 is tenslotte sinds 2017 hét aanspreekpunt als het gaat over jongerenzaken en is continu bezig om de stad leuker, mooier en beter te maken voor jongeren.

De impact van corona op het leven van Rotterdamse jongeren
Hoe weerbaar zijn onze jongeren? Wat kunnen zij zelf doen om de impact van corona op te vangen en wat hebben zij nodig van hun omgeving? Wat doet de gemeente, de scholen, hun ouders? Kortom, hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren én hun omgeving veerkrachtig genoeg zijn om de onverwachte schokken, niet alleen van corona maar ook andere (toekomstige) veranderingen, op te kunnen vangen?

Voor en door jongeren
De Jongerentop010 beslaat de héle stad: 50 gesprekken, verdeeld over locaties in de hele stad, 5 thema’s – onderwijs, toekomstperspectief, woonsituatie, maatschappelijke ongelijkheid en mentale gezondheid | 1 vraag: Hoe gaan wij én onze omgeving om met (de gevolgen van) deze crisis?

De Jongerentop010 wordt georganiseerd door Stichting LOKAAL Rotterdam in samenwerking met de Rotterdamse jongerenadviesraad Young010de Rotterdamse gemeenteraad & de griffie, de Bibliotheek RotterdamAlbedaZadkine en IKBENWIJ

Volg de Jongerentop010 op instagram en facebook.

Door