Young 010 On Tour – De Adviezen

De Rotterdamse jongeren laten weten wat zij nodig hebben om baas over eigen toekomst te worden.

Young010 heeft onder begeleiding van Stichting  LOKAAL vijf avonden georganiseerd in Rotterdam in samenwerking met  jongeren- en welzijnsorganisaties: Rotterdamse Douwers, Pit010, IJsselmonde, Buurtwerk Oost, WMO Radar, Stichting SOL, Win010 en met Rotterdam Sterker door Jongeren als partner. Tijdens deze vijf inspiratievolle avonden zijn we met 90 jongeren in gesprek gegaan over de vraag: “Wat heb jij nodig om de baas over jouw eigen toekomst te worden?”  

De On Tour avonden startten met een gezamenlijke maaltijd om vervolgens de verhalen van de jongeren in die wijk op te halen aan de hand van de socratische dialoog. Jonge lokale artiesten sloten de avonden af met een reflectie op wat er was besproken. Bij de bijeenkomsten sloten betrokken wethouders aan en waren afgevaardigden van ‘Rotterdam Sterker Door Jongeren’ aanwezig om mee te luisteren en te praten. Zo is er ook verbinding gemaakt tussen jongeren en het voor hen soms nog “verre stadhuis”. Een impressie van alle On Tour bijeenkomsten bekijk je hier.

Wethouder Judith Bokhove (GroenLinks) in gesprek met de jongeren. 

010 – Actueel met Young 010 On Tour

Young010 (de jongerenadviesraad van Rotterdam) heeft de uitkomsten van de gesprekken omgezet in twee concrete adviezen en overhandigd aan wethouder Judith Bokhove (GroenLinks) op 8 december in de Centrale Bibliotheek. De jongeren van On Tour kregen op deze avond het podium om hun stem te laten horen. Je kunt hier de avond terugkijken. Dit 010-Actueel gesprek werd georganiseerd door Rotterdam Sterker door Jongeren, Young010 & LOKAAL.

Download hier de adviezen als PDF.

Advies 1: Integrale Aanpak met maatwerk  

Uit de gesprekken is gebleken dat wat jongeren nodig hebben niet over één kam is te scheren. Dit maakt het onmogelijk om één onderwerp te kiezen en daar beleid voor te schrijven. We willen namelijk een passend toekomstperspectief bieden aan jongeren. Hier hoort op korte termijn een integrale aanpak bij waarbij meerdere beleidsterreinen samenwerken.

“IK HEB HET NODIG DAT IK GEHOLPEN WORD OM ZELFREDZAAM TE WORDEN”

Advies 2: Werken aan wederzijds vertrouwen  

Het is voor jongeren van belang actief betrokken te worden bij de vraagstukken die leven in de maatschappij. Zij willen meedenken, ze willen zich uitspreken, ze willen leren hoe ze zich kunnen spreken. Zij willen dit doen in een voor hen veilige en nabije omgeving. De afstand tussen beleidsmakers, politici én jongeren moet juist kleiner worden zodat er een match ontstaat tussen geboden oplossingen en daadwerkelijke behoeften.

IN MIJN OMGEVING IS HET NOG STEEDS MOEILIJK OM TE PRATEN OVER MENTAAL WELZIJN.”

In 2022 vinden nieuwe bijeenkomsten van On Tour Avonden plaats. Houd onze website of de Instagram van Young010 in de gaten voor meer informatie hierover.

Door

Tags: adviezen, jongeren & Young010 On Tour