Portretten raadsleden: René Segers-Hoogendoorn (CDA)

In aanloop naar de Beste Politicus van het Jaar-verkiezing delen we korte portretten van de genomineerde raadsleden. Wat zijn hun ambities en hoe zetten zij zich in voor de stad? Lees het hier!

Wat is u het meest bijgebleven van uw tijd als raadslid?

Dat klinkt bijna als een terugblik bij een afscheid, maar ik ben nog lang niet van plan ermee te stoppen! Wat voor mij het meest bijblijft is de kracht en macht van die raadzaal. Je merkt letterlijk aan jezelf wat deze ‘arena’ met je doet als je er binnentreedt. Het is wezenlijk anders of je achterin staat of echt tussen de bankjes in. Dat is een magisch gevoel. Soms is dat een negatieve magie als een debat heel scherp is en er een soort ‘whodunnit’ vraag voorligt, zoals in de kwestie rond de lek-affaire van het Schiekadeblok. Soms is het ook een hele positieve kracht, als het ons als raad lukt om, na een scherp debat, een zo gezamenlijk mogelijke uitspraak te doen. We moeten die potentiële kracht die we als gemeenteraad hebben niet onderschatten. Daarom ben ik er ook altijd op uit om zoveel mogelijk te zoeken naar punten waar we het wél met elkaar over eens zijn en van daaruit te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Wat zou u nog willen bereiken in uw politieke carrière?

Natuurlijk heb ik persoonlijke ambities, maar als je in de politiek zit, stel je jezelf eigenlijk ten dienste van de samenleving. Daarom moet het niet gaan over wat ik wil bereiken, maar over wat de politiek zou moeten bereiken. Dan is het antwoord even simpel als complex: de politiek bestaat omdat sommige problemen niet rationeel, kwantitatief of mathematisch opgelost kunnen worden, maar vragen om een visie op de toekomst en een kompas op de wereld. Als politiek hebben we de opdracht om, vanuit onze verschillende wereldbeelden, in ieder geval één overeenkomst te hebben en dat is het beste willen voor de stad en alle Rotterdammers (jong en oud, nieuw en gevestigd). Wat ik zou willen bereiken is dus eensgezindheid in ons politiek-bestuurlijke optreden, zodat we de stad en haar inwoners verder helpen.

Op welke manier zet u uzelf als raadslid in om de opkomst bij de volgende verkiezingen in Rotterdam te verhogen?

Dat ligt erg in het verlengde van het antwoord op de vorige vraag. Dat doen we in ieder geval níét door steeds de verschillen te benadrukken en te polariseren. Dat doen we door gezamenlijk grote vraagstukken aan te pakken: armoede, kansengelijkheid, een schone en gezonde stad, innovatie, een broedplaats voor creativiteit en ondernemerschap, enzovoort.

Wat is uw lievelingsplek in Rotterdam?

Makkelijk: na mijn eigen huis in Schiebroek waar ik woon met mijn vrouw en 4 kinderen, ben ik het liefste op vakkie VV in De Kuip.

Door