Op weg naar G1000: Pussy Policy?

Hoe gaan we radicalisering tegen, met de harde hand of de fluwelen handschoen?

Beeld: John Valk

Een bonte mix van jongerenwerkers, theatermakers, beleidsadviseurs en andere betrokken Rotterdammers trof elkaar afgelopen dinsdagmiddag in de Rotterdamse Bibliotheek om onder leiding van Liesbeth Levy (directeur LOKAAL) te spreken over het belang van soft skills in het tegengaan van polarisatie en radicalisering.

De middag was een gezamenlijk initiatief van Stichting DOCK, Stichting Formaat en LOKAAL. Naar aanleiding van de stadsdialogen in Crooswijk en het Oude Noorden die vorig jaar plaatsvonden waarbij theater werd gebruikt als middel om radicalisering bespreekbaar te maken, is onderzocht wat de meerwaarde van deze aanpak kan zijn om te voorkomen dat bewoners uit deze stad van elkaar vervreemden.

Twee lessen die voortkwamen uit de stadsdialogen deelde Levy met het publiek. Allereerst de les dat radicalisering beter in het begin aangepakt kan worden dan aan het einde en dat sociale media een belangrijke factor zijn in het proces van radicalisering. De zorg voor de geestelijke gezondheid van mensen moet centraal staan en positieve rolmodellen zijn hierbij essentieel.

De tweede les die getrokken kan worden uit de stadsdialogen is dat forumtheater hierbij een belangrijke rol kan spelen. Juist omdat de scenes bij forumtheater niet voor honderd procent vooraf zijn ingevuld, is er ruimte voor een dialoog met het publiek.

Levy: “Hoe kunnen wij dit pleidooi voor soft skills begrijpen tegen de achtergrond van een verhardend politiek klimaat? Is hier sprake van ‘pussy policy’ of zijn soft skills juist essentieel als het gaat om veiligheid?”

Luc Opdebeeck (artistiek leider Stichting Formaat) en Wendy de Rijk (manager Jeugd & Participatie DOCK) spraken over de ervaringen die zij hebben opgedaan met de stadsdialogen. Opdebeeck legde uit dat theater bij uitstek een handige manier is om met jongeren het gesprek aan te gaan, vooral ook over lastige onderwerpen als polarisatie. Zo worden de jongeren niet in verlegenheid gebracht en kunnen toch lastige onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt.

Tijdens het tweede deel van de middag werden de tijdens de stadsdialogen opgedane lessen van Opdebeeck en De Rijk getoetst aan de kennis en ervaringen van Stijn Sieckelinck (docent educatie, pedagogiek en orthopedagogiek) en Naïma Azough (speciaal rapporteur preventie extremisme).

Sieckelinck zei dat het niet productief is om een onderscheid te maken tussen de zogenoemde ‘harde’ en ‘zachte’ aanpak wanneer het gaat om radicalisering, waarbij radicalisering breder gezien dient te worden dan moslimextremisme: ook rechtsextremisme valt hier onder. Het is immers een hard proces, zei Sieckelinck, er zit nu eenmaal hardheid in het tegen de stroom van geweld en angst ingaan. Maar het vergt nu juist zachtheid om toch het gesprek met de jongeren aan te blijven gaan. De schijnbare tegenstelling van hard en zacht bestaat feitelijk niet, maar gaat samen.

Hierop werd vanuit de zaal enthousiast gereageerd. Onder meer vanuit een stadsmarinier en oud-politieagent die gewend was om te werken met de ‘harde hand’. Hij toonde zich zeer geïnteresseerd in de aanpak van Formaat en DOCK.

Sieckelinck meende dat het sociale project tegen radicalisering niet te reduceren valt tot veiligheidsbeleid. De enige manier om dit probleem op te lossen is om in het sociale veld verbindingen te maken. Azough was het hiermee eens en benadrukte dat wij de aantrekkingskracht van ronselaars, deze ‘duistere’ trekkracht, niet moeten ontkennen. Zij pleitte ervoor dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen om juist professionals, onder meer in het onderwijs en het jongerenwerk, meer te ondersteunen. Ook was zij voorstander van de aanpak van Formaat en DOCK.

LOKAAL organiseert in aanloop naar de burgertop G1000, die op 24 juni 2017 plaatsvindt in de Kuip, een serie van vier bijzondere bijeenkomsten, die bedoeld zijn om input te leveren voor de vragen die tijdens de G1000 centraal zullen staan. Dit was de eerste bijeenkomst. De tweede vindt plaats op donderdag 16 maart vanaf 20.00 uur (i.s.m. Tegenlicht010).

Door

Tags: bibliotheek, dock, formaat, G1000, G1000 Rotterdam, Liesbeth Levy & op weg naar g1000