Oorlog, klimaatverandering & de kloof tussen rijk en arm

Wat zou jij als eerste veranderen als je de baas van de wereld was?

Beeld: Sander van Wettum

Waar denken jongeren aan bij het woord ‘politiek’? Hoe kan de politiek interessanter gemaakt worden voor jongeren? Op welke partij zouden zij stemmen? En wat zouden zij als eerste veranderen als zij de baas van de wereld zouden zijn?

Het Groot Jongerendebat Rotterdam (GJR) is hét debatevenement in Rotterdam voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het GJR wordt jaarlijks georganiseerd door LOKAAL. Dit jaar deden maar liefst 22 klassen uit het voortgezet onderwijs mee.

De deelnemende leerlingen speelden onder leiding van door LOKAAL getrainde trainers in hun klas het Politieke Spel en maakten hierdoor, vaak voor het eerst, kennis met politiek en debat. Zij richtten een politieke partij op, ontwierpen een verkiezingsposter, verzonnen speerpunten van hun partij, onderhandelden met de andere politieke partijen en voerden hun eerste politieke debat.

Na het spelen van het Politieke Spel wees elke klas zijn beste drie debaters aan. Deze finalisten kregen een aanvullende debattraining om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de grote finale in de raadzaal van het stadhuis.

Wij vroegen de leerlingen na het spelen van het Politieke Spel het hemd van het lijf. De – soms onverwachte – uitkomsten van dit onderzoek vindt u in onze nieuwste publicatie ‘Oorlog, klimaatverandering & de kloof tussen rijk en arm’, samen met foto’s van het finaledebat in de raadzaal van het Rotterdamse stadhuis.

In totaal hebben 267 leerlingen meegedaan aan dit onderzoek. Onthoud dat de conclusies niet representatief zijn voor Rotterdam als geheel maar dat deze betrekking hebben op de leerlingen die mee hebben gedaan aan het project Groot Jongerendebat Rotterdam 2019.

GJR publicatie 2019Oorlog, klimaatverandering & de kloof tussen rijk en arm

Door

Tags: debat, gjr, GJR 2019, Groot Jongerendebat Rotterdam, jongeren, Liesbeth Levy, politiek & Politieke Spel