Hoera, volwassen?

Young010 en de Brede Raad 010 overhandigen advies Zorg, Welzijn en Jeugdhulp aan wethouders Bokhove en De Langen

Beeld: Ivana Pilipovic

Meer dan een half jaar werkten Young010 en de Brede Raad 010 samen aan het advies ‘In Eigen Beheer’, waarin Rotterdammers aan het woord komen over wat zij nodig hebben om zelfredzaam te zijn en hoe de gemeente Rotterdam hen daarin kan ondersteunen. Ruim 50 Rotterdammers, van jong tot oud, deelden hiervoor hun persoonlijke verhalen en ervaringen. Afgelopen vrijdag namen wethouders Bokhove en De Langen het advies in ontvangst.

Zorg, Welzijn en Jeugdhulp

Zelfredzaamheid, toegang tot zorg en de overgang van 18- naar 18+ vanuit de jeugdzorg komen aan bod in het advies. Wat hebben Rotterdammers nodig om eigen regie te behouden? Hoe verbeteren we de toegang tot zorg? Hoe verbeteren we de overgang van 18- naar 18+? Allemaal thema’s die terugkomen in het toekomstige beleidsplan ‘Zorg, Welzijn en Jeugdhulp’.

Wat kan beter?

Achttien worden is voor iedereen bijzonder. Deze overgang gaat gepaard met veranderingen, nieuwe mijlpalen en belangrijke (nieuwe) stappen. Voor jongeren die gedurende deze overgang te maken hebben met jeugdhulp is deze overgang nóg ingrijpender. Dit zijn kwetsbare jongeren die vanuit een andere startpositie aan hun volwassen leven beginnen, jongeren voor wie de gevolgen van de overstap naar volwassenheid van een geheel andere orde is. Nuno (Young010): “We hebben de ervaringen van jongeren in de jeugdhulp die 18 worden onderzocht. Daaruit bleek dat volwassen worden een proces is en geen momentopname, we kunnen niet verwachten dat iemand uit de jeugdzorg het op zijn achttiende opeens allemaal wél alleen kan. In de gesprekken die Young010 heeft gevoerd is het belang van stabiliteit benadrukt. Stabiliteit in huisvesting, waarbij de jongere zich geen zorgen hoeft te maken of ze binnen een korte tijd weer uit de woning moeten vertrekken. Stabiliteit in financiën, waarbij de jongere weet hoe de financiën op orde te brengen, zelfstandig of met hulp. Stabiliteit in scholing en/of werk, waarbij de jongere een pad is ingeslagen dat zijn of haar ontwikkeling natuurlijk ondersteunt.”

Meriem (Brede Raad 010): “De daadwerkelijke hulpvraag blijkt zelden in de eerste vraag te zitten!” Effectief inzetten op de eerste toegang en het eerste contact, de regie bij Rotterdammers laten en luisteren naar wat Rotterdammers nodig hebben zijn kernwaarden voor Rotterdammers gebleken. Carla (Brede Raad 010): “Eigen regie is voor mensen met een hulpvraag ontzettend belangrijk.”

Een onderzoek naar de ervaringen van jongeren in de jeugdhulp die 18 worden‘Hoera, volwassen?’ Download het deeladvies
Advies Zorg, Welzijn & Jeugdhulp ‘In Eigen Beheer’Download het complete advies

Door

Tags: brede raad, brede raad 010, jeugdhulp, jeugdzorg, jongeren, welzijn, wethouder bokhove, wethouder de langen, young010 & zorg