LOKAAL presenteert de Vrijheidsfabriek

Pas als het verleden volledig geleefd is in het heden, is er ruimte voor een vrije toekomst. Om een bijdrage te leveren aan het proces van voltooiing van het verleden en gesprek te blijven over de waarde van vrijheid nu en de toekomst, presenteert LOKAAL tijdens het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland de Vrijheidsfabriek. De Vrijheidsfabriek biedt de deelnemers een prikkelende beleving van de waarde van vrijheid én onvrijheid. De Vrijheidsfabriek is een installatie op het Bevrijdingsfestival die in vijftien minuten bewustzijn over vrijheid produceert. 

 De betekenis en beleving van vrijheid vandaag, bijvoorbeeld de beperkingen van vrijheden door corona, zijn niet te vergelijken met de vrijheden die werden ingeperkt tijdens de Tweede Wereldoorlog, de aanleiding voor het ontstaan van het Bevrijdingsfestival. De omvang van de vrijheidsberoving tijdens WOII had dusdanige proporties dat ook 77 jaar later nog steeds de hoop wordt uitgesproken dat dit nooit meer gebeurt. Het is daarom confronterend dat er op dit moment als gevolg van de oorlog in Oekraïne, in Europa, burgers voor hun vrijheid hun land moeten verlaten. Herdenken, nadenken en uitwisselen over de waarde van vrijheid is en blijft daarom essentieel. ‘Geef de vrijheid door’, het thema van het Bevrijdingsfestival, heeft verschillende elementen in zich: vertel over de onvrijheden uit het verleden en zorg dat samenlevingen reflecteren op die onvrijheid om herhaling te voorkomen. 

 In de afgelopen jaren is er veel gerouwd, herdacht, nagedacht en uitgewisseld. Leden van de generaties die de oorlog bewust hebben meegemaakt zijn ons ondertussen ontvallen of in de nawinter van hun leven. We richten onze samenleving in voor de vierde naoorlogse generatie. Niet alleen de ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog zijn daardoor onderwerp van gesprek over vrijheid. Ook de onvrijheden die zijn voortgekomen uit ander ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden van Nederland worden bevrijd: slavernij, Srebrenica, politionele acties. Zolang het open gesprek niet is én wordt gevoerd – het verleden niet in al zijn gruwelijkheid bloot is gelegd – blijft het verleden in het heden onvoltooid verleden tijd.  

OPROEP
Om jongeren actief te betrekken bij hun beleving van vrijheid én onvrijheid is LOKAAL gestart met een scholentour en een brede on-en offline uitvraag onder jongeren wat vrijheid voor hen betekent in het zicht van het verleden, heden en de toekomst. Jongeren worden uitgenodigd om een beeld- en/of geluidsfragment te delen. Jongeren die hieraan willen meewerken roepen wij op om hieraan een actieve bijdrage te leveren. Stuur ons een kort filmpje of audiofragment als jij jouw verhaal wilt delen (je mag creatief hierin zijn, niks is gek).

 Aanleveren beeld/geluid

  • Het filmpje of audiofragment mag max. 1 minuut duren;
  • Film jezelf in de breedte, op ooghoogte en op armlengte-afstand (dus niet van onder of van boven);
  • Ensceneer je achtergrond (bv. voor je boekenkast, je favoriete kunstwerk of je meest dierbare kamerplant);
  • Begin niet meteen met voorlezen, wacht 2 seconden voordat je de titel voorleest;
  • Stuur jouw bijdrage naar info@lokaal.org via WeTransfer.

Door

Tags: bevrijdingsfestival, lokaal, Rotterdam, vrijheid & Vrijheidsfabriek