“Bijdragen aan een vitale democratie in Rotterdam”

Liesbeth Levy blikt terug en kijkt vooruit bij nieuwjaarsreceptie LOKAAL

Liesbeth Levy, directeur LOKAAL, blikte tijdens de nieuwjaarsreceptie van LOKAAL terug op 2016 en bood tevens een vooruitblik op 2017. Lees hier haar speech terug. 

Stichting LOKAAL heeft een succesvol jaar achter de rug. Ruim 25 debatten, verschillende trainingen, Masterclasses, lessen en dialogen op verschillende plekken in de stad. Wij proberen daarmee niet alleen een zo gróót mogelijke groep Rotterdammers te bereiken, maar ook een zo brééd mogelijke groep.

Onze missie is om zoveel mogelijk Rotterdammers te laten participeren binnen de grootstedelijke democratie. Deze missie wordt door ons vertaald naar een gedifferentieerd aanbod: van basiscursus gemeentepolitiek tot masterclass bestuurlijke vernieuwing, van een debat over de cultuurplansystematiek tot een debat over de wenselijkheid van de uitbreiding van Zestienhoven, van het organiseren van Socratische dialogen op het Albeda en het Avicenna tot organiseren van het Groot Jongerendebat in de raadszaal op het stadhuis. Van de wijken in deze stad tot het Nationale-Nederlanden Café: overal probeert LOKAAL burgers en bestuurders met elkaar in contact te brengen, ervoor te zorgen dat zij met elkaar het gesprek aangaan en dit gesprek niet vrijblijvend te laten zijn.

LOKAAL ziet daarbij de leefwereld van mensen in de stad als een belangrijke bron van kennis. Daarom ontwikkelen wij vormen van onderzoek die de ervaringskennis van mensen erkent en benut, met veel aandacht voor het werken met verhalen.

Voor ons is deze koppeling tussen organisatie, onderzoek en training, iets wat wij als kenniscentrum voor LOKALE democratie verder willen uitbouwen. Alles draait hierbij om het bevorderen van praktische wijsheid.

LOKAAL doet dit alles uiteraard niet alleen, maar met een groot aantal partners in deze stad. Wij maken elkaar sterker en beter en wij hopen de komende jaren deze partnerschappen uit te kunnen bouwen en uit te breiden. Wie weet kan dit leiden tot verrassende allianties en wie weet kunnen deze allianties vaste grond vinden als LOKAAL eind 2017 het vertrouwde Ungerplein zal verlaten. Op dit moment is de zoektocht  een nieuw onderkomen in volle gang en ik nodig u van harte uit om met ons mee te denken!

In 2017 is LOKAAL ook verantwoordelijk voor twee grote projecten waarin de kennis vanuit de stad zelf een podium krijgt.

In de eerste plaats gaat in 2017 het nieuwe jongerencollectief Young 010 van start. Afgelopen jaar zijn Rotterdamse jongeren door een brief van Wethouder Eerdmans opgeroepen om zich aan te melden voor dit nieuwe, frisse collectief van jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Het doel: de stad leuker, mooier en beter te maken voor jongeren.

Uit de bijna 1000 aanmeldingen is een diverse kerngroep van 30 jongeren geselecteerd. Zij zullen worden uitgedaagd om na te denken over maatschappelijke thema’s en zich daarover uit te spreken. Daarnaast pakken zij ook zelf de handschoen op om zaken aan te pakken en te initiëren, samen met mogelijke partners in de stad. Zij zijn ten slotte Rotterdammers.

Bovendien gaan wij samen met deze jongeren nadenken over nieuwe werkvormen om datgene wat zij signaleren en willen agenderen onder de aandacht te kunnen brengen.

En Young010 is niet het enige grote project waarin wij in 2017 onze tanden mogen gaan zetten.

Op zaterdag 24 juni organiseert LOKAAL in de Kuip een burgertop, geïnspireerd op de G1000 van publicist en opiniemaker David van Reybrouck. Door middel van onder meer loting worden Rotterdammers in staat gesteld om verder te gaan dan eens in de vier jaar te stemmen of een ja of nee vakje in te vullen.

De afgelopen twee jaar heeft LOKAAL vragen opgehaald uit de stad die betrekking hebben op de vraag hoe de vrede te bewaren in de stad. Wij doen dit in het kader van het programma Wij-Samenleving van burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Op 24 juni gaan we aan de hand van die opgehaalde vragen intensief en onder kundige leiding met 1000 Rotterdammers op zoek naar nieuwe perspectieven en oplossingen voor het samenleven in deze stad, bij gratie van het verschil.

En natuurlijk neemt LOKAAL de input van al onze projecten ook mee in de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam die nog maar 14 maanden van ons verwijderd zijn.

Tenslotte:

Er is een oud-Chinese vervloeking die als volgt luidt:

Dat u in interessante tijden moge leven.

De gedachte achter deze vervloeking is dat je maar beter een rustig en gelijkmatig leven kunt leiden; interessante tijden zijn gevaarlijke tijden.

Of deze interessante tijd waarin we leven gevaarlijk is moet nog blijken maar als er één ding is dat de ontwikkelingen in zowel de internationale, nationale en lokale politiek ons leert, dan is het aan de ene kant dat de mensen meer betrokken willen worden bij de democratie en meer invloed willen op beleid. Aan de andere kant van het spectrum is dit een continue uitdaging voor zowel politici en bestuurders.

In de ruimte die daar tussen zit opereert LOKAAL.

Wij hopen dan ook met al onze inspanningen een constructieve en kwalitatieve bijdrage te leveren aan een vitale democratie in Rotterdam, onze prachtige stad, die wij zien als hét politieke laboratorium van Nederland.

Door

Beeld door

Tags: event, Liesbeth Levy, lokaal & Nieuwjaarsreceptie