Young010 presenteert preadvies over jongerenparticipatie in de openbare ruimte

Hoe betrek je jongeren bij de besluitvorming rondom de openbare ruimte?

Gisteren overhandigden de leden van de Young010-werkgroep ‘openbare ruimte’ aan Lot Mertens (gemeente Rotterdam) hun preadvies over openbare ruimte in de stad en hoe jongeren hierbij te betrekken. Aanleiding van dit advies was de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. Hier maakt (jongeren-)participatie een belangrijk deel van uit.

Proces

De leden van de werkgroep ‘openbare ruimte’ van Young010 zijn de afgelopen maanden aan de slag gegaan om te onderzoeken hoe de jongeren van Rotterdam betrokken zouden kunnen worden bij besluitvorming rondom de openbare ruimte. Zij hebben eerst manieren bedacht waardoor jongeren zouden kunnen participeren in de ontwikkeling van de openbare ruimte. Hieruit kwam een aantal ideeën die zij verder hebben uitgewerkt.

Al snel kwamen zij er achter dat er niet één oplossing is: participatie kan op heel veel verschillende manieren en afhankelijk van waar je naar op zoek bent kies je een methode. Daarom kozen zij ervoor om eerst een preadvies te schrijven met een overzicht van ‘good practices’ (praktijkvoorbeelden) rondom jongerenparticipatie. Vervolgens wordt een aantal van de oorspronkelijke ideeën getoetst aan deze good practices. Deze ideeën zullen verder worden uitgewerkt en getest op het Landjeplein te Cool-Zuid.

Laagdrempeligheid is belangrijk

Zowel inhoud als locatie moeten laagdrempelig zijn wanneer het gaat om jongerenparticipatie, zo schrijven de leden van de Young010-werkgroep in hun preadvies. Het onderwerp moet niet te ingewikkeld zijn en in behapbare stukken worden aangeboden. Ook de locatie moet laagdrempelig zijn, er wordt aangeraden om bijeenkomsten te organiseren op plekken waar jongeren sowieso al komen, zoals het Landjeplein. Dit is een verzamelplek voor de hele wijk waar jongeren zich ook thuis voelen.

Andere good practices zijn o.a. het belang van het managen van verwachtingen, het aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en het persoonlijk uitnodigen van jongeren.

Lees het volledige preadvies hier.

Door

Tags: jongeren, jongerenparticipatie, omgevingswet, openbare ruimte, werkgroep & young010