Wethouder Simons neemt ons advies in ontvangst

Op 8 september heeft Young010 het advies ‘bouwen aan burgerschap op wijkniveau’ overhandigd aan wethouder dhr. Simons van Haven, Economie, Horeca en Bestuur (Wijken en Kleine kernen). Young010 is de jongerenadviesraad van Rotterdam, en geeft twee keer per jaar gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad van Rotterdam. Daarnaast is deze raad hét aanspreekpunt in Rotterdam als het gaat over jongerenzaken.

Het advies ‘bouwen aan burgerschap op wijkniveau’ is tot stand gekomen naar aanleiding van de uitkomsten van de Young010 on Tour-gesprekken met jongeren in verschillende wijken van Rotterdam in aanloop naar de wijkakkoorden. De betrokken jongeren komen uit de wijken Agniesebuurt-Provenierswijk, Crooswijk, Hoogvliet en Oosterflank. De jongerenadviesraad ziet grote kansen voor het bouwen aan burgerschap op wijkniveau, door middel van het organiseren van activiteiten voor, door en met jongeren.

Dhr. Simons heeft het advies aangenomen en een toezegging gedaan om delen van het advies te implementeren binnen de gemeente en binnen het programma ‘Wijk aan Zet’. De Young010’ers gaan dit proces volgen en gaan nu aan de slag met het volgende advies.