Young010 On Tour x Wijkakkoorden

In november 2022 is Young010 on Tour gegaan in verschillende Rotterdamse wijken! Dit heeft Young010 gedaan ter ondersteuning van de participatiefase in aanloop naar de wijkakkoorden van de Rotterdamse wijkraden. Om het wijkakkoord tot een succes te maken, is het van belang dat de stem van verschillende bewoners is opgenomen – dus ook die van jongeren. Young010 heeft daar door middel van On Tour aan bijgedragen.

Er is aan de jongeren gevraagd wat zij nodig hebben om hun wijk mooier, leuker en beter te maken. De uitkomsten werden op de avond zelf gepresenteerd door de aanwezige jongeren. De input van deze avonden heeft Young010 teruggekoppeld naar de wijkraden als input voor de wijkakkoorden. Ook gaat Young010 zelf aan de slag met adviezen voor het stadsbestuur.

Er is input gevraagd aan jongeren in IJsselmonde, Agniesebuurt-Provenierswijk, Crooswijk, Hoogvliet en Oosterflank. Daarbij waren uiteraard ook de wijkraadsleden aanwezig, evenals de ondersteuning van de wijkraad. Mede dankzij welzijnsorganisaties SOL, Gro-up en Dock, alsook de Huizen van de Wijk Grote Hagen, De Banier en De Oriënt konden deze avonden georganiseerd worden. Als laatste werden de avonden geopend en afgesloten met een cultureel programma van jongeren uit de wijk. Dank aan alle mensen die zich hebben ingezet. Het was weer een succes!

Deze reeks On Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wijk aan Zet! en de Gemeente Rotterdam.

Door