“Wie de plek van vrede wil bereiken, dient de weg van vrede te bewandelen.”

Preken voor andermans Parochie van start

Imam Azzedine Karrat Beeld: Sander van Wettum

Op zondag 11 september startte het project ‘Preken voor andermans Parochie’ van LOKAAL. Imam Azzedine Karrat (Essalammoskee) beet het spits af. Hij was te gast bij ds. Bert Kuipers van het Laurenspastoraat in de Laurenskerk.

Lees hier de preek van imam Karrat, met de toepasselijke titel ‘Islam en vrede’.

“Vrede, een zacht woord dat bij iedereen geliefd is. Iedereen wil in vrede leven. Of iedereen een ander in vrede wil laten leven is natuurlijk een ander verhaal.

In feite betekent het woord vrede: veiligheid, tolerantie, welvaart en stabiliteit. Met andere woorden, vrede kun je door veiligheid, tolerantie, welvaart en stabiliteit realiseren. Of juist andersom… Het is maar net hoe je het bekijkt.

Is vrede nou een doel of juist een middel? Eigenlijk vind ik dit niet zo belangrijk. Wat ik belangrijker vind, is de vraag; Hoe doen wij dat? Hoe creëren wij vrede? Hoe realiseren wij dat?

Ik zou graag mijn verhaal, mijn visie met u willen delen. Uiteraard zal ik dat vanuit een islamitisch perspectief doen. Al geloof ik zelf dat dit soort principes en fundamenten, zoals vrede, liefde en welvaart in elk geloof centraal staan. In het christendom is Jezus een symbool van vrede, binnen het boeddhisme heb je de zogenaamde vier edele waarheden.

Om te beginnen wil ik u een aantal zaken meegeven:

 1. Al-Salaam: Binnen de islamitische traditie heeft God veel namen, die kunnen oplopen tot honderden. Echter hebben vele geleerden dit beperkt tot 99 (bekend als Asmaa’ Allahi Alhusna, oftewel, de 99 schone namen van Allah). Eén van die namen is Al-Salaam[1] wat vrede betekent. Elke schone naam van Allah dient men vanuit twee kanten te bekijken namelijk:
  • Gehechtheid: Door deze naam te bestuderen raakt u meer gehecht aan uw schepper.
  • Het verinnerlijken van die eigenschap: Dat wil zeggen dat u zich vrede eigen gaat maken, een plekje in uw leven dient te geven om deze uit te dragen.
 2. Vredesgroet: Al-Salaamoe ‘alaykom, wat vertaald kan worden als ‘vrede zij met u allen,’ in het meervoud, niet in het enkelvoud. Vrede zonder uitzondering, vrede zonder voorwaarden, vrede zonder eisen, zonder onderscheid te maken tussen wie wel vrede verdient en wie niet.
 3. Dar Al-Salam: God nodigt ons uit tot de plek van vrede, namelijk zijn Paradijs. Allah zegt in de Koran: En God nodigt u uit tot de plek van vrede en Hij leidt wie hij wil tot het rechte pad (yunus 25).
 4. De engelen zullen ons ook met een vredesgroet in het paradijs verwelkomen: Vrede zij met jullie ( Ar-Ra’ d 24).
 5. De weg van de bewoners van het Paradijs is de weg van vrede: God leidt daarmee wie Zijn welgevallen navolgen op de wegen van de vrede, brengt hen met Zijn toestemming uit de duisternis naar het licht en leidt hen op een juiste weg (Al-Mai’da 16).
 6. Zelfs wanneer de onwetenden jou aanvallen: Als de onwetenden hen aanspraken, zeggen zij: vrede zij met u allen.
 7. De Islam: Innerlijke vrede wat zich resulteert in vrede in handelen en omgaan.

[1] Soerat Al-Hasjr, Exodus (59)  vers 23 

 

Wij dienen het verschil te maken.

Imam Azzedine Karrat

Iemand kan zeggen, mooi, maar wees nou realistisch. Kijk om je heen, zie je niet dat mensen in naam van geloof, islam, christendom, jodendom et cetera… anderen vermoorden en uitroeien?

Ja, ik zeg niet dat islam vrede is, ik zeg dat islam voor vrede staat. Islam geeft jou de tools om vrede te stichten, om vrede te verspreiden. Ik en u moeten het doen, niet de islam. Dat geldt ook voor geweld, islam is geen geweld en staat ook niet voor geweld. Ik heb nooit een islam met een kalashnikov gezien, wel een moslim, christen en een jood.

Dus wij dienen het verschil te maken. Alleen wij kunnen voor vrede zorgen.

De vraag is: Wat moet ik doen om vrede te stichten? Ik heb hierover nagedacht en ik kon niks beters vinden dan een Profetisch advies, een authentieke overlevering waarin hij zegt:

‘Jullie zullen het Paradijs niet binnengaan totdat jullie geloven, en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie informeren over iets, dat als jullie dat zouden doen, jullie van elkaar zouden houden? Verspreid vrede onder elkaar.’ (Moesliem)

Dus wie de plek van vrede wil bereiken, dient de weg van vrede te bewandelen om vervolgens in vrede daar te verblijven.”

Tekst: Imam Azzedine Karrat

‘Preken voor andermans Parochie’ maakt onderdeel uit van het G1000-project van LOKAAL. Er zullen in 2016 en 2017 acht uitwisselingen worden georganiseerd. De volgende preek is op 16 oktober a.s. Dan is Jaap Wiersma (Pinkstergemeente Kom en Zie) te gast in de Protestantse Kerk Rotterdam-Kralingen in Pro Rege. Kijk in de agenda op onze website voor meer informatie.

Door

Tags: ds. bert kuipers, essalammoskee, G1000, imam azzedine karrat, laurenskerk, laurenspastoraat & preken voor andermans parochie