Uitstel Jongerentop010 in verband met nieuwe corona-maatregelen

Vrijdag 9 oktober zou de dag worden dat alle Rotterdamse jongeren hun stem konden laten horen tijdens de Jongerentop010. Stichting LOKAAL, de jongerenadviesraad Young010 in samenwerking met de griffie van de gemeente Rotterdam en alle partners hebben er alles aangedaan om deze belangrijke dag voor de Rotterdamse jongeren zo veilig mogelijk en volgens de geldende richtlijnen van het RIVM te doen laten verlopen.

Na de persconferentie van maandag 28 september is er echter met alle betrokken partijen in goed overleg besloten de Jongerentop010 uit te stellen tot een nader te bepalende datum. Op dit moment heeft het terugdringen van het aantal corona-besmettingen de allergrootste prioriteit.

 

“Openbare publieke deliberatie heeft alleen effect met zo veel mogelijk verschillende deelnemers. Het fysieke aspect van ontmoeting is cruciaal voor jongeren om zich uit te spreken”, aldus dr. Liesbeth Levy, directeur LOKAAL

Tijdens de Jongerentop010 zouden 500 Rotterdamse jongeren, in de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, met elkaar in gesprek gaan en antwoord geven op de vraag: Wat heb jíj nodig om veerkrachtig uit de coronacrisis te komen? De opzet was deze gesprekken in groepen van maximaal 10 jongeren te voeren, allen verdeeld over 5 locaties in de stad. De uitkomsten van deze gesprekken worden uiteindelijk omgezet in een advies dat later wordt overhandigd aan het Rotterdamse stadsbestuur.

De afgelopen maanden gingen Stichting LOKAAL en Young010 al met meer dan 150 Rotterdamse jongeren in kleine groepen in verschillende wijken in gesprek. Zo is door de jongeren zelf bepaald welke onderwerpen er écht besproken moeten worden tijdens de Jongerentop010. Thema’s als onderwijs, toekomstperspectief, mentale gezondheid, woonsituatie en maatschappelijke (on)gelijkheid kwamen daarbij nadrukkelijk naar voren bij de jongeren. Deze thema’s vormen de agenda voor de Jongerentop010 om verder uit te werken met de deelnemers.

Mayra Pereira Furtado dos Reis, Young010; “Als jongerenadviesraad willen we graag het goede voorbeeld geven. Door de huidige omstandigheden lijkt het ons onverantwoord om de top door te laten gaan. Het is belangrijk dat iedereen met een prettig en veilig gevoel naar de Jongerentop komt.”

Met alle betrokkenen wordt gekeken naar een nieuw moment waarop de Jongerentop010 veilig en in de juiste vorm door kan gaan. De komende weken gaat LOKAAL samen met Young010 en partners kijken naar de mogelijkheden om in de periode tot de nieuwe top wel in gesprek te blijven met jongeren in de stad, door bijvoorbeeld extra wijkgesprekken te gaan voeren.

De Jongerentop010 wordt georganiseerd door Stichting LOKAAL Rotterdam in samenwerking met de Rotterdamse jongerenadviesraad Young010de Rotterdamse gemeenteraad & de griffie, de Bibliotheek RotterdamAlbedaZadkine en IKBENWIJ

Volg de Jongerentop010 op instagram en facebook.

Door