Wijk aan Zet! Academie

LOKAAL is als expert op het gebied van lokale democratie betrokken bij het inwerk- en opleidingsprogramma van de gemeente Rotterdam voor de wijkraden die tijdens de verkiezingen van 2022 zijn gekozen.

Stichting LOKAAL zet zich in om burgers en gemeentepolitiek dichter bij elkaar te brengen. De wijkraden zijn hiervoor een goed middel, omdat burgers hier deel van kunnen uitmaken en zo meer met het gemeentebestuur te maken hebben. LOKAAL is, als expert op het gebied van lokale democratie, gevraagd om een aantal projecten uit te voeren die onderdeel zijn van het inwerk- en opleidingsprogramma van de wijkraadsleden.

Wijkraadsvoorzitters
Rotterdam kent 39 wijkraden en daarmee ook 39 wijkraadsvoorzitters. Deze worden door LOKAAL binnen de Wijk aan Zet! academie getraind. Deze training bestaat uit vier bijeenkomsten. Allereerst is er een kick-off sessie geweest, waarbij de voorzitters elkaar en het programma hebben leren kennen. Er volgen nog drie sessies, waarbij er voornamelijk wordt gefocust op de leervragen die de voorzitters zelf hebben. Op die manier wordt het programma op hen afgestemd. De trainingen worden verzorgd door Ilona Eichhorn en Bram Joanknecht.

Leernetwerk Wijk aan Zet!
Om iedereen die bij Wijk aan Zet! betrokken is te bereiken en te trainen, is er ook een leernetwerk opgezet door LOKAAL. Binnen dit leernetwerk staan samen leren en het versterken van de samenwerking binnen en tussen de wijkraden en de ambtelijke organisatie centraal. Het leernetwerk bestaat uit verschillende kleine bijeenkomsten, waar ervaringen met elkaar worden gedeeld. Hier zijn wijkraadsleden, -managers en coördinators aanwezig. Op basis van hun input wordt er een Wijk aan Zet! dag georganiseerd, waarop workshops, presentaties, trainingen en intervisies worden opgezet. Er worden in totaal twee reeksen bijeenkomsten en drie Wijk aan Zet! dagen georganiseerd over een tijdspanne van ruim twee jaar. Zo worden de wijkraadsleden onderweg begeleid en kunnen zij hun leervragen neerleggen op het moment dat zij daar behoefte aan hebben.