Masterclass Democratische Vernieuwing

Hoe één van de belangrijkste beloften van de decentralisatie van het sociale domein, namelijk democratisering, waar te maken? Hoe overheidsmacht aan burgerkracht te koppelen? Hoe verbinden wij de systeemwereld van bestuur aan de leefwereld van Rotterdammers? Is hiervoor meer nodig dan alleen goede beleidsvoornemens?

De invloed van de gemeente op het dagelijks leven van de burger neemt toe. Van burgers wordt in de zogenoemde participatiesamenleving verlangd dat zij hun beste beentje voorzetten en er wordt veel meer gevraagd van de eigen verantwoordelijkheid van Rotterdammers. Dit alles gaat gepaard met een zoektocht naar een andere, meer horizontale  rolverdeling tussen (semi)overheid, burgers en zorg- en welzijnsinstellingen.

Maar ondanks de grote beloften voor democratisering die de decentralisaties in zich dragen blijkt voor het succesvol koppelen van overheidsmacht aan burgerkracht, het verbinden van de systeemwereld van bestuur aan de leefwereld van Rotterdammers meer nodig te zijn dan alleen goede beleidsvoornemens. Een responsieve benadering wordt gevraagd, waarin de nadruk niet zozeer ligt op beleidsvorming, maar op de toepassing ervan in de praktijk.

In de samenhangende reeks van vier Masterclasses geven de verschillende masters in een bijzondere verbinding tussen theorie en praktijk inzicht in de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om gezamenlijk tot resultaten te komen.

De Masterclass Democratische vernieuwing wordt georganiseerd door LOKAAL samen met het EMI (Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie).

Waar en wanneer?

Klik hier om te zien wanneer de eerstvolgende Masterclass Democratische Vernieuwing plaatsvindt.

Meer informatie?

De Masterclass Democratische Vernieuwing maakt deel uit van de LOKAAL Academie.