Rotterdam kiest

Lijsttrekkersdebatten GR2018

Rotterdam maakt zich op voor ongekend spannende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Onlangs maakte Geert Wilders bekend dat zijn PVV Leefbaar Rotterdam gaat uitdagen. Ook Denk kondigde aan mee te gaan doen in Rotterdam. Daarnaast hebben partijen als D66, PvdA en de VVD gekozen voor nieuwe jonge lijsttrekkers en beraden de herkozen lijsttrekkers van Nida, SP en GroenLinks zich samen met de PvdA op een ‘links blok’. Een grote groep jongeren zal daarbij bovendien voor het eerst gaan stemmen en daarmee misschien het politieke landschap van kleur doen verschieten.

Inzet van deze verkiezingen is zonder uitzondering het aanspreken van de zwevende kiezer en ook de opkomst in Rotterdam is een enorm aandachtspunt – bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam kwam slechts 45,1 procent opdagen. Als een van de oorzaken van het geringer wordende opkomstpercentage wordt wel het verbleken van ideologieën genoemd. Herman Tjeenk Willink, Minister van Staat en voormalig vicepresident van de Raad van State, constateerde in een recent interview in het VNG-magazine dat er geen totaalbeelden meer over de ideale maatschappij zijn, dat de tijd van ‘de grote verhalen’ voorbij is. Kenmerkend is dat de meest urgente maatschappelijke problemen en de oplossingen daarvoor niet meer parallel lopen met de grenzen tussen de traditionele partijen.

In de reeks ‘Rotterdam kiest’ organiseert LOKAAL daarom in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen drie spraakmakende debatten waarin alles draait om het open debat over de inrichting van de Rotterdamse samenleving. Dit zal op verschillende niveaus gebeuren:

  1. Het Grote Jongeren Lijsttrekkersdebat op dinsdag 6 februari: Studenten van het Albeda College maken samen met de politieke jongerenorganisaties en Young010 de agenda voor Het Grote Jongeren Lijsttrekkersdebat.
  2. Het Socratische Lijsttrekkersdebat op donderdag 15 februari: Vervolgens zal op Socratische wijze de vraag naar een rechtvaardig Rotterdam centraal staan, waarbij het niet zozeer draait om de belangen van de achterban maar de waarden die ten grondslag liggen aan de verkiezingsprogramma’s.
  3. 010 Lijsttrekkersdebat op donderdag 15 maart: Tot slot worden de lijsttrekkers uitgedaagd niet alleen om debatvaardigheden in de strijd te gooien maar ook om hen te testen op hun dossierkennis..

In alle gevallen zullen de lijsttrekkers tot het uiterste aan de tand gevoeld worden en is het doel kleur te bekennen en de nieren te proeven, zodat echt helder wordt wat er voor de Rotterdammer te kiezen is. De lijsttrekkers zullen daarbij niet alleen uitgedaagd worden om elkaar met argumenten te bestrijden maar ook om naar elkaar te luisteren en de verschillen tussen elkaar bespreekbaar te maken. Niet met consensus als doel overigens maar om daar waar het schuurt te laten glanzen.

Voor meer informatie over de verkiezingen voor de gemeenteraad, de gebiedscommissies en de wijkraden (in Noord en Feijenoord), klik hier