De-escalatie in de klas

Hoe ervaren leerlingen de gebeurtenissen in Brussel? In Parijs? In Istanbul? In Keulen? Hoe maak je pijnlijke of moeilijke kwesties bespreekbaar?

Rotterdamse docenten konden hun schoolklas aanmelden voor een serie van drie gesprekken die LOKAAL organiseert. Deze gesprekken vonden plaats onder leiding van een ervaren gespreksleider, die tijdens het gesprek een sfeer creëert waarin alle leerlingen zich veilig en prettig genoeg voelen om zich te uiten en hun ideeën, opvattingen en gevoelens te delen met de rest van de groep. Elk gesprek duurde een uur. Deze gesprekken vonden plaats op een vernieuwende manier, namelijk door middel van de socratische dialoog. Inmiddels is de reeks van meer dan dertig gesprekken op verschillende scholen in Rotterdam afgerond.

 

“Leerlingen in de klas worden in de gelegenheid gesteld om zelf dat stapje terug te maken, na te denken en naar elkaar te gaan luisteren.”

Liesbeth Levy

Afhankelijk van de samenstelling en behoeften van de groep waarmee het socratische gesprek wordt gevoerd, kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. De onderwerpen lagen niet van te voren vast maar werden tijdens het gesprek bepaald door de groep zelf. Je kunt hierbij denken aan: de invloed van sociale media als Facebook op (angst-)gevoelens, de komst van vluchtelingen, radicalisering, pesten op school en de gebeurtenissen in Parijs.

Deze series van socratische dialogen in de klas maken deel uit van het G1000-project van LOKAAL.

Wat gebeurt er tijdens een Socratisch gesprek in de klas? Liesbeth Levy (directeur LOKAAL) legt uit. Leerlingen en docenten van het Albeda College en het Avicenna College vertellen erover uit eigen ervaring.
Meer info?