Wet Meldcode

LOKAAL heeft, zoals iedere organisatie die werkt met ouders en/of kinderen, een eigen meldcode ontwikkeld. Uitgangspunt daarvoor is het Basismodel meldcode. Daarin staan de volgende vijf stappen:

  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  3. Gesprek met de betrokkene(n).
  4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  5. Beslissen over hulp organiseren en melden.

Klik hier voor meer informatie over de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode