Vacature penningmeester

Vacature penningmeester Bestuur Stichting LOKAAL Rotterdam

Stichting LOKAAL Rotterdam
Stichting LOKAAL Rotterdam gelooft in en staat voor een zichtbare, directe invloed van de bewoner op de lokale politiek, waardoor de lokale democratie levendig en blijvend gevoed wordt vanuit de wijken en vanuit de stad.
De directe, levendige invloed op de lokale politiek wordt ondersteund en aangejaagd vanuit Stichting LOKAAL door het organiseren van een open en scherp gesprek; dialogen in en met de stad; het trainen van bewoners en het empoweren en begeleiden van jongeren die de gemeente adviseren (Young010). Dit doen we met verschillende maatschappelijke partners en grotendeels in opdracht van de gemeente Rotterdam.

 

Over het bestuur van Stichting LOKAAL Rotterdam
Het stichtingsbestuur heeft een toezichthoudende en controlerende taak. Het bestuur creëert randvoorwaarden voor het functioneren van de directeur en bewaakt de continuïteit van de Stichting. De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand. Het bestuur bewaakt de grote lijnen van het beleid en is ‘sparringpartner’ van de directeur. De bestuursleden zijn maatschappelijk betrokken en ondernemend en bezitten durf en daadkracht; zij vinden het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en langs die weg Stichting LOKAAL verder te brengen; zij hebben ervaring en affiniteit als bestuurslid; tevens gevoel voor bestuurlijke zaken. Het bestuur als geheel streeft ernaar om gezamenlijk over voldoende kennis te beschikken op de volgende terreinen: financieel-economisch, Good Governance, culturele en maatschappelijke organisaties, sociale ontwikkelingen, politiek en lokale democratie. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen met ieder een eigen profiel, die complementair zijn aan elkaar.

 

Profiel en taakomschrijving penningmeester
De penningmeester heeft affiniteit met de taken en lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij/zij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties. De penningmeester is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, stelt kritische vragen en houdt daarmee de organisatie vanuit financieel oogpunt een spiegel voor.

 

Taken en functie-eisen

  • Verantwoordelijk voor financiële processen en advisering over jaarrekening, begroting, risico’s op financieel terrein.
  • Onderhoudt contact met de directeur over de financiële voortgang en het financieel beleid.
  • Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur over de financiële zaken.
  • Ziet toe op de financiële planning (begroting), prognoses en financiële verantwoording (jaarrekening) die onder verantwoordelijkheid van de directeur worden opgesteld.
  • Voert overleg met de accountant inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening.
  • Is in staat kaders te ontwikkelen voor het toekomstig financieel beleid van de Stichting.
  • Is op de hoogte van relevante financiële ontwikkelingen.
  • Goede communicatieve vaardigheden, adviesvaardigheden, strategisch financieel inzicht.
  • Ervaring financieel management processen binnen een non-profit organisatie.
  • VOG-verklaring.


Reageren

Dit betreft een onbezoldigde functie. Reageren graag vóór 15 februari 2024.
Sharida Noormohamed, de huidige directeur van Stichting LOKAAL, ziet graag uw motivatiebrief en CV per email tegemoet via sharida.noormohamed@lokaal.org. Voor meer informatie over de functie kunt u ook bij haar terecht via 06-460 65 980.