Raadssimulatie

LOKAAL organiseert voor verschillende groepen het raadssimulatiespel. Het spel, een fictieve raadsvergadering waarin iedereen een rol speelt, is bedoeld om zelf te ervaren wat de lokale politiek inhoudt.

Deelnemers kruipen voor één dag in de huid van de burgemeester, een gemeenteraadslid, een wethouder, een journalist of een burger op de publieke tribune. Aan de hand van een fictieve agenda, vergaderstukken en individuele rolbeschrijvingen spelen zij een raadsvergadering na. Zo ervaren zij aan den lijve hoe het werkt in de politiek. Handige debattips, kennismaking met ‘echte’ gemeenteraadsleden en het voorbereiden van de rollen gaan aan het simulatiespel vooraf.

Het programma voor een raadssimulatie-middag ziet er in grote lijnen als volgt uit:

12.45 uur – Inloop

13.00 uur – Ontvangst met welkomstwoord

13.10 uur – De Rotterdamse politiek in vogelvlucht

13.30 uur – Debatteren in de raadzaal, workshop

14.00 uur – Fractievergadering/vergadering B&W

14.40 uur – PAUZE Drankje in de hal bij de raadzaal

14.50 uur – Betreden raadzaal

15.00 uur – De raadsvergadering, het spel

17.00 uur – Prijsuitreiking

LOKAAL organiseert de raadssimulatie voor verschillende groepen, o.a. voor studenten van de Hogeschool Rotterdam, ambtenaren en trainees van de gemeente Rotterdam.