Is jouw idee € 2.500,- waard?

Ben jij tussen de 13 en 27 jaar? En woon, werk of zit je op school in Rotterdam? Stuur ons dan jouw plan voor 1 december 2020 en wie weet mag jij tijdens de Jongerentop010 een voucher van € 2.500,- in ontvangst nemen om jouw initiatief echt te realiseren!

Ben jij tussen de 13 en 27 jaar? En woon, werk of zit je op school in Rotterdam?
Stuur ons dan jouw plan voor 1 december 2020 en wie weet mag jij tijdens de Jongerentop010 een voucher van € 2.500,- in ontvangst nemen om jouw initiatief echt te realiseren!

Young010, de jongerenadviesraad van Rotterdam mag dit jaar vanuit De JongerenBijdrageRegeling namens gemeente Rotterdam en Thuis Op Straat een prijsvraag uitschrijven onder alle jongeren van Rotterdam.

In aanloop naar de Jongerentop010 gaan we ook op zoek naar inspirerende concrete plannen die voor de zomer 2021 kunnen worden gerealiseerd of georganiseerd. Binnen de vijf thema’s van de Jongerentop010 – toekomstperspectief, onderwijs, maatschappelijke (on)gelijkheid, mentale gezondheid en woonsituatie – zijn we op zoek naar het beste, leukste, meest innovatieve idee of initiatief van Rotterdam.

Kortom, ben je tussen de 13 tot en met 27 jaar, woon je in Rotterdam en heb je een top plan voor een initiatief voor de jongeren in Rotterdam, in je wijk of straat, met je sport, dans of andere club of vereniging laat het ons weten! Wat het idee is mag je verder helemaal zelf bedenken. Het belangrijkste is dat jij of jullie kunnen uitleggen hoe het bijdraagt of gelinkt is aan een van de vijf thema’s, wat je gaat doen, voor wie je dit wil doen, hoe je het gaat doen en motiveer waarom dit idee goed is voor de jongeren van Rotterdam.

Een betrokken en kundige jury zal de binnengekomen plannen beoordelen. De beste 5 ideeën/initiatieven (een plan per thema) worden beloond met € 2.500,- om het ook echt uit te voeren. De winnaars worden bekend gemaakt op 11 december tijdens de Jongerentop010.

Waar moet je/jullie plan aan voldoen?

 • het moet ingediend worden door jongeren van 13 tot en met 27 jaar die wonen of werken of studeren in de gemeente Rotterdam in samenwerking met meerdere jongeren of een organisatie;
 • het moet duidelijk zijn binnen welk thema je je plan indient (onderwijs, toekomstperspectief, woonsituatie, maatschappelijke (on)gelijkheid of mentale gezondheid);
 • het initiatief of project moet concreet en uitvoerbaar zijn voor 1 juni 2021;
 • het initiatief of project moet plaatsvinden/uitgevoerd worden in Rotterdam;
 • het initiatief of project moet als doelstelling hebben dat het bijdraagt aan veerkracht en/of verbetering leefomgeving jongeren in Rotterdam;
 • het initiatief of project moet uitvoerbaar zijn met een bedrag tot € 2.500,-;
 • en, het heeft de voorkeur als het plan een duurzaam karakter heeft, dus niet eenmalig is en bijvoorbeeld een mooie opstap is naar iets wat vaker geïnitieerd kan worden of kan groeien.


Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen als:

 • de aanvrager woont, werkt of op school zit in Rotterdam en tussen 13 en 27 jaar oud is (kopie legitimatie bijvoegen);
 • het plan wordt aangevraagd namens meerdere personen en/of een organisatie in Rotterdam;
 • duidelijk is binnen welke categorie (thema) jouw plan valt;
 • het plan duidelijk beschrijft wat het doel is, hoe je het wil gaan uitvoeren, op welke datum, voor wie en waar en welke kosten je denkt te maken;
 • en, je akkoord bent dat bij de uitvoering van je plan of project gedocumenteerd wordt (dus dat iemand van de organisatie en/of media langkomst om verslag te maken).

Je plan kun je voor 1 december mailen naar: young010@lokaal.org

* Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De organisatie behoudt zicht het recht voor welke ingediende plannen wel/ niet te honoreren. Plannen morgen geen politieke of religieuze doelstelling hebben. Winnaars krijgen voor 11 december 2020 bericht.

Door